Svetový deň zdravia

Dnešný deň – 7. apríl – je Svetový deň zdravia, ktorý bol vyhlásený v roku 1950 Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO = World Healthy Organization), a ktorým si pripomíname vznik WHO v roku 1948.

V roku 1945 účastníci Konferencie OSN jednohlasne schválili návrh Brazílie a Číny, aby sa vytvorila nezávislá medzinárodná zdravotnícka organizácia v rámci OSN. Už o rok neskôr v roku 1946 v New Yorku podpísalo 61 štátov z celého sveta Ústavu Svetovej zdravotníckej organizácie, ktorej cieľom sa stalo zabezpečovanie čo najlepšieho zdravia pre ľudí na celom svete, pričom doménou jej pôsobenia je oblasť verejného zdravotníctva.

Aj vtedajšia Československá republika patrila medzi signatárov tohto významného dokumentu. Ústava nadobudla platnosť 7. apríla 1948, keď 26 zo 61 štátov, ktorí ju podpísali, ratifikovali svoj podpis a uložili oficiálne ratifikačné listiny u generálneho tajomníka Organizácie spojených národov. Tento dátum - 7. apríl 1948 sa uznáva za dátum vzniku Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO). O 2 roky neskôr začal na podnet Svetovej zdravotníckej organizáci celý svet oslavovať v tento deň - 7. apríla - Svetový deň zdravia.

Téma tohto dňa

Svetová zdravotnícka organizácia každoročne vyhlasuje tému, ktorej bude Svetový deň zdravia venovaný. Témou, ktorá sa každý rok mení, upozorňuje na určité aspekty zdravia, ktorým treba venovať aktuálne zvýšenú pozornosť.

Tohtoročná téma znie: Budovanie spravodlivejšieho a zdravšieho sveta

Náš svet je nerovný.

Ako ukázala situácia s COVIDom-19, niektorí ľudia môžu žiť zdravšie a majú lepší prístup k zdravotníckym službám ako ostatní, a to výlučne kvôli podmienkam, v ktorých sa narodia, rastú, žijú, pracujú a starnú.

Niektoré skupiny na celom svete zápasia s nízkymi príjmami, majú horšie podmienky na bývanie a vzdelanie, menej pracovných príležitostí, majú väčšiu rodovú nerovnosť a majú malý alebo žiadny prístup k bezpečnému prostrediu, čistej vode a vzduchu, k potravinovej bezpečnosti a zdravotníckym službám. To vedie k zbytočnému utrpeniu, chorobám, ktorým sa dá vyhnúť a k predčasnej smrti. A poškodzuje to naše spoločnosti a hospodárstva.

Nie je to len nespravodlivé: dá sa tomu zabrániť. Preto vyzývame vedúcich predstaviteľov, aby zabezpečili pre všetkých také životné a pracovné podmienky, ktoré prispievajú k dobrému zdraviu. Zároveň vyzývame vedúcich predstaviteľov, aby monitorovali nerovnosti v oblasti zdravia a zabezpečili, aby všetci ľudia mali prístup ku kvalitnému zdravotníctvu, kedykoľvek a kde ho potrebujú.

COVID-19 tvrdo zasiahol všetky krajiny, ale jeho dopad bol najtvrdší na tie komunity, ktoré už boli zraniteľné a ktoré sú viac vystavené tejto chorobe, kde je menšia pravdepodobnosť prístupu ku kvalitnej zdravotnej starostlivosti a vyššia pravdepodobnosť negatívnych následkov opatrení prijatých na potlačenie pandémie. (Zdroj: https://www.who.int/campaigns/world-health-day/2021)

Onkologické ochorenia

Po pandémii COVIDu-19 je najvyšší čas zamerať svoju pozornosť na nárast onkologických ochorení. Onkologickým ochoreniam je celosvetovo venovaná prioritná pozornosť, nielen pre to, že im prislúcha druhé miesto v počte úmrtí a stúpajúcemu trendu novodiagnostikovaných prípadov ročne, ale tiež kvôli tomu, že život s rakovinou, či po jej liečbe prináša mnohé problémy, ktoré vyžadujú riešenie, či už v zdravotnej, psychosociálnej alebo pracovnej oblasti. Na Slovensku sa každoročne diagnostikuje viac než 30 000 prípadov rakoviny.

Ako môžeme znížiť riziká rakoviny?

Medzinárodná organizácia na výskum rakoviny (IACR) zhrnula 12 odporúčaní v Európskom kódexe proti rakovine. Európsky kódex proti rakovine sa zameriava na opatrenia, ktoré môžu v rámci prevencie rakoviny podniknúť samotní občania.

Úspešná prevencia rakoviny si vyžaduje, aby tieto jednotlivé opatrenia boli podporené vládnymi politikami a opatreniami.

 1. Nefajčite. Neužívajte tabak v žiadnej forme.
 2. Zo svojho domova spravte nefajčiarske prostredie. Podporujte nefajčiarske opatrenia na pracovisku.
 3. Udržujte si zdravú telesnú hmotnosť.
 4. Hýbte sa každý deň. Obmedzte čas strávený sedením.
 5. Zdravo sa stravujte.
  1. Jedzte veľa celozrnných potravín, strukovín, zeleniny a ovocia.
  2. Obmedzte vysokokalorické potraviny (s veľkým obsahom cukru a tuku) a vyhýbajte sa sladeným nápojom.
  3. Vyhýbajte sa mäsovým výrobkom; obmedzte spotrebu červeného mäsa a potravín s vysokým obsahom soli.
 6. Ak pijete akýkoľvek druh alkoholu, obmedzte jeho množstvo. V záujme prevencie rakoviny je lepšie alkohol nepiť.
 7. Vyhýbajte sa prílišnému slnečnému žiareniu – platí to najmä pre deti. Chráňte sa pred slnkom. Nepoužívajte soláriá.
 8. Na pracovisku sa chráňte pred rakovinotvornými látkami dodržiavaním pokynov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
 9. Zistite, či ste doma vystavení silnému prírodnému žiareniu z radónu. Postarajte sa o to, aby sa nadmerné hodnoty žiarenia znížili.
 10. Pre ženy:
  1. Dojčenie znižuje riziko výskytu rakoviny u matky. Ak je to možné, dojčite.
  2. Substitučná hormonálna terapia zvyšuje riziko určitých typov rakoviny. Obmedzte jej používanie.
 11. Zabezpečte, aby sa vaše deti zúčastnili na programe očkovania proti:
  1. hepatitíde typu B (novorodenci)
  2. ľudskému papilomavírusu (HPV) (dievčatá).
 12. Zúčastňujte sa na organizovaných programoch skríningu rakoviny:
  1. hrubého čreva (muži aj ženy)
  2. prsníka (ženy)
  3. krčka maternice (ženy).