Výzva vládam krajín na lepšiu starostlivosť o onkologických pacientov

Svetový deň zdravia – 7. apríl 2021 virtuálne spojil v Bruseli vyše 290 onkologických organizácií sveta, s ktorými sme v tento deň podpísali medzinárodný dokument – SPOLOČNÝ LIST o COVID-19 a RAKOVINE.

V mene onkologických pacientov dlhodobo ohrozených deficitom zdravotnej starostlivosti, na čele s významnými organizáciami ako Európska koalícia pacientov s rakovinou (ECPC), Únia pre medzinárodnú kontrolu rakoviny (UICC) a ďalšími, oboznamujeme verejnosť s výzvou vládam krajín, aby sa zaoberali zverejnenými zisteniami a odporučeniami.

Výzvu iniciovali samotné pacientske organizácie – členovia Európskej koalície pacientov s rakovinou (ECPC), zástupcovia Únie pre medzinárodnú kontrolu rakoviny (UICC), Európskej onkologickej platformy Európskej federácie farmaceutického priemyslu (EFPIA) a Európskej organizácie pre rakovinu (ECO). Členom ECPC a signatárom listu za Slovensko je aj onkologická pacientska aliancia NIE RAKOVINE a združenie pacientov EUROPACOLON SLOVENSKO.

Onkologické organizácie v spoločnom liste upozorňujú vlády krajín na závažný negatívny dopad COVID-19 na starostlivosť o onkologických pacientov a na nedostupné inovácie v onkológii, ktoré priniesli počas pandémie COVID-19 zhoršené podmienky pre onkologických pacientov. Virtuálne medzinárodné stretnutie, ktoré sa uskutočnilo pri príležitosti zverejnenia listu práve v rámci Svetového dňa zdravia vyzvalo zástupcov médií a celú širokú verejnosť, aby využili príležitosť a preukázali solidaritu s pacientmi trpiacimi rakovinou a komunitami v zdravotníctve.

Na obsah tohto medzinárodného dokumentu na Slovensku nadviažeme so spojenými pacientskymi onkologickými organizáciami Slovenska v 4. ročníku pripravovanej pacientskej konferencie "Onkológia na Slovensku - Realita versus očakávania", kde s kľúčovými predstaviteľmi rezortu zdravotníctva chceme otvoriť všetky pálčivé a životne dôležité otázky onkológie a onkologických pacientov na Slovensku.

Spoločný list:

BRUSEL - 7. apríla 2021

Predstavitelia vlád krajín sveta,
vážené dámy a páni,

pandémia COVID-19 otriasla našim svetom a zdravotnými systémami a mala zásadný dopad na ľudí s inými chorobami, najmä na osudy ľudí s rakovinou. Uvedomujeme si, že tento dopad siaha omnoho ďalej než len na onkologické skríningy a onkologickú starostlivosť. My, organizácie pôsobiace v onkológii chceme nastoliť problémy, ktoré sme v našej oblasti monitorovali.

  • Pred pandémiou sa miera úmrtnosti na niektoré typy rakoviny začala stabilizovať, alebo dokonca úspešne znižovať. Pacienti sa aktívnejšie podieľali na primárnej a sekundárnej prevencii a starostlivosti o seba, zatiaľ čo onkologické služby aj liečebné postupy sa zlepšovali.1,2
  • Pandémia COVID-19 ťažko zasiahla a globálne narušila služby detekcie – odhaľovania a starostlivosti o onkologicky chorých. 3.
  • V roku 2020 došlo k približne 40-percentnému poklesu diagnostiky rakoviny, teda až 40 % ľudí, u ktorých sa predpokladá vývoj rakoviny, nebolo diagnostikovaných a plynie im vzácny čas.4.
  • Nedávna štúdia publikovaná v časopise BMJ preukázala, že oneskorenie liečby môže mať škodlivý účinok. 5

Uvedomujeme si, že systémy zdravotnej starostlivosti sú pod bezprecedentným tlakom v dôsledku pandémie COVID-19 a že globálna kríza sa ešte neskončila, ale údaje nám ukazujú, že je potrebné prijať opatrenia a aktívne sa venovať otázkam onkologickej starostlivosti, ak máme pokračovať v zlepšovaní výsledkov. My, organizácie zamerané na onkológiu sme pripravené podporiť vlády v snahe globálne pomôcť pacientom trpiacim rakovinou.

Na zlepšenie situácie onkologických pacientov a ohrozených rakovinou by vlády mali bezodkladne:

1) Zaistiť pacientom bezpečný prístup k onkologickej diagnostike a liečbe.

Systémy zdravotníctva by mali navrhovať cesty bezpečné z hľadiska COVID, aby mohli služby pacientom s rakovinou zostať otvorené a pokiaľ je to možné, zabezpečiť im alternatívy iných možností liečby, napríklad domáca chemoterapia - na pomoc ochrane pacientov pred infikovaním. Zdravotnícke orgány by mali oznámiť kroky, ktoré podnikli na zmiernenie obáv pacientov z COVID-19 a ich stavu, vrátane zavedenia vhodných bezpečných opatrení na riešenie komplikácií spojených s rakovinou, napríklad trombózy, kardiovaskulárnych komplikácií, dopadov na duševné zdravie, bolesti, podvýživa a ďalšie.1

Skríningy - takisto je potrebné obnoviť programy a iné prostriedky na včasnú diagnostiku rakoviny a podporovať ich, ako aj úsilie o zvýšenie povedomia o týchto programoch.

2) Identifikovať vplyv pandémie na onkologickú starostlivosť a navrhovať služby na ich zmiernenie

To znamená zhromažďovanie a analýza údajov o pacientoch, ktorí neboli diagnostikovaní v roku 2020, modelovanie pravdepodobného dodatočného dopytu po službách v dôsledku zmeškaných diagnostík a kontrol. Okrem toho to znamená investovanie do pracovnej sily a fyzických kapacít na splnenie tejto potreby -vzhľadom na pravdepodobný nárast počtu pacientov diagnostikovaných v neskorom štádiu. Vyhlasovateľ tejto výzvy má dostupné údaje príslušné dokumentácie a je pripravený poskytnúť ich.

3) Poskytovať včas a bezpečne služby onkologickej starostlivosti

Pri prijímaní opatrení na obnovu a zlepšenie služieb v oblasti onkológie musia byť v centre pozornosti pacienti. To znamená úsilie o zvýšenie multidisciplinárnej starostlivosti, o liečbu rakoviny a príbuzných symptómov (napr. popísané vyššie). Je potrebné urýchliť včasnú diagnostiku rakoviny a prijať inovácie v liečbe rakoviny. Liečba musí prebiehať takým tempom a rozsahom, aby sa prekonali deficity dostupného pokroku a skúseností z roku 2020.

Je potrebné vyvinúť maximálne úsilie na zabezpečenie toho, aby nedošlo k narušeniu služieb v oblasti onkologickej starostlivosti akýmikoľvek budúcimi úspornými opatreniami, uznávajúc, že výdavky na rakovinu boli desaťročia stabilné.7

Sme pripravení s Vami spolupracovať na pozdvihnutí onkologickej starostlivosti o trpiacich rakovinou a ponúkame našej zdroje a odborné znalosti.

Dnes chceme, aby všetky vlády priniesli zmenu tým, že povedia:
„Sme odhodlaní a budeme investovať do onkologickej prevencie, včasnej diagnostiky a liečby rakoviny.“
My, signatári tohto listu, vyjadrujeme záujem spolupracovať s vládami na zlepšovaní situácie pacientov trpiacich rakovinou.

Podpísaní - viac než 290 signatári pôsobiaci v oblasti onkológie po celom svete

Originálnu verziu listu aj so signatárskymi organizáciami nájdete tu.

Referencie:

  1. >Hashim, D., Boffetta, P., La Vecchia, C., Rota, M., Bertuccio, P., Malvezzi, M. and Negri, E., 2016. The global decrease in cancer mortality: trends and disparities. Annals of Oncology, 27(5), pp.926-933.
  2. Cancer.org. 2018. Facts & Figures 2018: Rate Of Deaths From Cancer Continues Decline. [online] Available at: https://www. cancer.org/latest-news/facts-and-figures-2018-rate-of-deaths-from-cancer-continues-decline.html [Accessed 2 October 2020].
  3. Richards, M., Anderson, M., Carter, P. et al. The impact of the COVID-19 pandemic on cancer care. Nat Cancer 1, 565–567 (2020). https://doi.org/10.1038/s43018-020-0074-y. Accessed September 2020.
  4. De Vincentiis, L., Carr A., Mariani, M., Ferrara, G., 2020. COVID‐19 and Oncology: Service transformation during pandemic: [online] Available at: https://jcp.bmj.com/content/early/2020/06/19/jclinpath-2020-206833. [Accessed August 2020]
  5. Hanna, T., King, W., Thibodeau, S., Jalink, M., Paulin, G., Harvey-Jones, E., O’Sullivan, D., Booth, C., Sullivan, R., Aggarwal, A., 2020 Mortality due to cancer treatment delay: systematic review and meta-analysis [online], Available at: https://www.bmj. com/content/371/bmj.m4087 6.Joint statement, Making cancer-related complications and comorbidities an EU health priority [online] Available at: https://ecpc.org/wp-content/uploads/2020/07/Final-CancerComorbidities-Joint-statement-1.pdf 7. Hofmarcher, T. et al. (2019), Comparator Report on Cancer in Europe 2019, IHE Report 2019:7. IHE: Lund, Sweden https://ihe. se/wp-content/uploads/2020/10/IHE-Report-2019_7_.pdf

Táto webstránka používa cookies

Zvolením možnosti „Prijať všetky“ vyjadrujete súhlas so spracovaním cookies na personalizáciu, marketingové a analytické účely. Kliknutím na „Prispôsobiť“ máte možnosť výberu účelov, s ktorými súhlasíte. Súhlas máte právo kedykoľvek odvolať. Cookies môžu byť zdieľané s tretími stranami. Informácie o spracúvaní cookies nájdete na podstránke „O cookies“.


Nevyhnutné cookies

Nevyhnutné súbory cookie pomáhajú vytvárať použiteľné webové stránky tak, že umožňujú funkcie, ako je napríklad navigácia stránky a prístup k chráneným oblastiam webových stránok. Webové stránky nemôžu riadne fungovať bez nevyhnutných cookies. Obmedzenie ich spracúvania môže mať za následok nesprávne fungovanie webstránky, alebo obmedzenie funkcionality webstránky.

Právny základ spracúvania nevyhnutných cookies - podľa zákona je možné nevyhnutné cookies spracúvať bez udelenia súhlasu dotknutou osobou.


Preferenčné cookies

Preferenčné súbory cookies umožňujú internetovej stránke zapamätať si informácie, ktoré zmenia spôsob, akým sa webová stránka chová alebo vyzerá, ako napr. váš preferovaný jazyk alebo región, v ktorom sa práve nachádzate.

Právny základ spracúvania preferenčných cookies - dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na jeden konkrétny účel, na účel spracovania preferenčných cookies.


Analytické cookies

Analytické cookies zhromažďujú údaje o tom, ako návštevníci webstránky používajú danú webstránku. Analytické štatistiky pomáhajú vlastníkom webov a aplikácií pochopiť, ako ľudia používajú ich webstránky a služby.

Právny základ spracúvania analytických (štatistických) cookies - dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na jeden konkrétny účel, na analytický účel.


Marketingové cookies

Marketingové súbory cookies sa používajú na sledovanie návštevníkov na webových stránkach. Zámerom je zobrazovať reklamy, ktoré sú relevantné a pútavé pre jednotlivých užívateľov, a tým cennejšie pre vydavateľov a inzerentov tretích strán.

Právny základ spracúvania marketingových (reklamných) cookies - dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na jeden konkrétny účel, na marketingový účel.


Nezaradené

Nezaradené súbory cookies sú cookies, ktoré práve zaraďujeme, spoločne s poskytovateľmi jednotlivých súborov cookies.


Prehlásenie o cookies naposledy aktualizované dňa 21.2.2022