Nahlas o rakovine krčka maternice:
Očkovanie je v boji s HPV kľúčové, tvrdí odborníkDoc. MUDr. Erik Kúdela PhD. - zástupca prednostu Gynekologicko-pôrodníckej kliniky JLF UK a UNM - odborník vo výskume HP, cervikálnych prekanceróz a rakoviny krčka maternice, hovorí o rizikách a prevencii v súvislosti s vírusom HPV vo video kampani „Povedz NIE RAKOVINE krčka maternice“.

Rakovina krčka maternice je onkologické ochorenie, ktoré sa spája s vírusovou infekciou. Ide o vírus HPV– ľudský papilomavírus – prenášaný pohlavným stykom, s ktorým sa za život stretne viac ako 80 percent populácie.

Infekcia HPV nemusí znamenať katastrofu

Poznáme vyše 150 typov HPV, no nebezpečných je len niekoľko z nich. Do kategórie „veľmi nebezpečné“ sa radia 16 a 18, ktoré súvisia až so 70 percentami prípadov rakoviny krčka maternice. Iné typy týchto vírusov môžu spôsobovať medzi ženami i mužmi ďalšie ochorenia, napríklad nepríjemné genitálne bradavice.

Prevencia je najúčinnejším prostriedkom ochrany zdravia

Ochorenie krčka maternice je vo svojich začiatkoch bezpríznakové, preto nie je vylúčené, že k jeho odhaleniu dôjde až v pokročilom štádiu. Hlavným dôvodom sú zanedbávané gynekologické prehliadky, ktorých ignorácia sa vám môže kruto vypomstiť.

Rakovina krčka maternice by pritom vôbec nemusela existovať.

Kľúčovou je v tomto prípade vakcinácia - na Slovensku je však miera zaočkovanosti proti HPV mimoriadne nízka. Odpoveď na otázku, akými typmi vakcín je možné na Slovensku očkovať ako aj informácie o ďalších formách prevencie, sa dozviete vo VIDEU.