ONKOLÓGIA NA SLOVENSKU, realita vs. očakávania 2021VÝCHODISKOVÁ SITUÁCIA

Pacientske organizácie dlhodobo a pravidelne volajú po zlepšení stavu onkológie na Slovensku. Už štvrtý rok sa obracajú na vládu s konkrétnymi požiadavkami, ktoré im v minulosti boli prisľúbené, no väčšina z nich stále neprešla do praxe.

Situácia v onkológii je navyše čoraz komplikovanejšia kvôli pretrvávajúcej pandémii COVID-19. Už dnes na základe medzinárodných dát vieme, že v roku 2020 došlo v Európe k približne až 40-percentnému poklesu onkologickej diagnostiky1, ako aj významnému zanedbávaniu prevencie, liečby, či celkovej zdravotnej starostlivosti2. Preto hrozí, že o 5 rokov budeme mať v Európe vysoký nárast počtu novodiagnostikovaných onkologických pacientov až v pokročilých, neskorých štádiách ochorenia. Pre Slovensko je to ešte alarmujúcejšie, keďže už dnes patrí medzi najhoršie krajiny v úmrtnosti na onkologické ochorenia v EÚ3,4. Riešiť sa to snaží aj Európsky plán boja proti rakovine. Ako k nemu a celkovej situácii pristúpime na Slovensku?

1: De Vincentiis L, Carr RA, Mariani MP, et alCancer diagnostic rates during the 2020 ‘lockdown’, due to COVID-19 pandemic, compared with the 2018–2019: an audit study from cellular pathologyJournal of Clinical Pathology 2021;74:187-189
2: https://www.euro.who.int/en/media-centre/sections/statements/2021/statement-catastrophic-impact-of-covid-19-on-cancer-care
3: https://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0010/419473/Country-Health-Profile-2019-Slovakia.pdf
4: https://www.oecd-ilibrary.org/sites/b80245bd-en/index.html?itemId=/content/component/b80245bd-en

CIEĽ KONFERENCIE

Po predchádzajúcich troch ročníkoch konferencie je nevyhnutné prejsť od všeobecnej diskusie k diskusii o konkrétnych krokoch a termínoch implementácie opatrení do praxe.

NAVRHOVANÝ PRIEBEH

Pacientske organizácie privítajú na pôde Design factory, Bratislava kľúčových aktérov, s ktorými pravidelne diskutujú o zlepšení stavu onkológie na Slovensku. Ostatní experti a účastníci konferencie, sa budú môcť zapojiť do diskusie online a vyjadriť sa k nastoleným otázkam. Konferencia bude taktiež vysielaná live pre verejnosť cez sociálne siete.

(Miesto a priebeh konania sa ešte môžu vzhľadom na pandemickú situáciu zmeniť).

PROGRAM KONFERENCIE

18. máj 2021, Online konferencia v Design factory (Bottova 2, Bratislava) 9:00-12:00
(Zoom, livestream na Youtube a Facebook stránkach pacientskych organizácií)

9:00 - 9:10Otvorenie
9:10 – 9:30Rekapitulácia dlhodobej situácie a požiadaviek pacientov. Čo sa za 3 roky zmenilo?
9:30 – 9:45Vstup ministra zdravotníctva SR
9:45 – 10:15Prestávka/Media brífing
10:15 – 10:45Čo nás naučila pandémia? Aktuálne top priority pre onkologických pacientov na Slovensku
10:45 – 11:15Riešenia a návrhy: Čo môžeme spoločne zmeniť a ako
11:15 – 12:00Budúcnosť onkológie na Slovensku: Návrhy riešení odborníkov

KONTAKT

Na konferenciu sa môžete zaregistrovať prostredníctvom e-mailu

info@onkologickakonferencia.sk

Konferencia sa uskutoční online v Design factory (Bottova 2, Bratislava).

AKO SLEDOVAŤ KONFERENCIU

Sledovať tretí ročník konferencie Onkológia na Slovensku: realita vs. očakávania, ktorá sa uskutoční 18. mája 2021 od 9:00 do 12:00 hod., budete môcť
prostredníctvom aplikácie Zoom, živého prenosu na facebook stránkach organizátorov podujatia a živého prenosu na Youtube (Odkaz na živý prenos)

Zoom

Registrovaným účastníkom cez info@onkologickakonferencia.sk bude zaslaný link na Zoom aj s prístupovými údajmi.

Otázky do panelovej diskusie budete môcť posielať cez aplikáciu Sli.do s #onkologia2021. Účastníci, ktorí sa prihlásia prostredníctvom Zoomu, sa budú môcť zapojiť do diskusie aj online (s webkamerou) počas panelovej diskusie.

Živý prenos na Youtube

Youtube kanál s názvom: Onkológia na Slovensku: realita vs. očakávania

Zasielať otázky počas celej konferencie bude možné prostredníctvom aplikácie Sli.do s #onkologia2021