MUDr. Tomáš Szalay upozorňuje na dôležitosť očkovania proti rakovine krčka maternice"Väčšina ochorení, ktorými v súčasnosti ľudia trpia, neprišla ako blesk z jasného neba," hovorí lekár Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) MUDr. Tomáš Szalay PhD. Sú to ochorenia, ktoré sa vyvíjali dlhé roky a vo veľkej miere sme k ich rozvoju prispeli sami - svojím životným štýlom či prístupom k prevencii. Pokrok v eliminácii rakoviny pokračuje, vďaka čomu nie sme bezmocní. Aj BSK svojou aktivitou podporuje skríning karcinómu krčka maternice a očkovanie proti rakovine krčka maternice. Pretože jediným spôsobom, ako v budúcnosti predísť potrebe poskytovania zdravotnej starostlivosti, je účinná prevencia!