PODPORUJEME MEMORANDUM O KLINICKOM SKÚŠANÍ

Chceme moderné Slovensko, krajinu, v ktorej sa občania liečia najmodernejšími prostriedkami.

Dnes, viac než inokedy, keď sa svet nachádza v ťažkej pandemickej situácii, musíme našu pozornosť obrátiť na inovácie v oblasti zdravotníctva! Práve dnes sa rozhoduje o prístupe ku klinickým skúšaniam nových liekov, čo je tiež dôležitá cesta, ako sa pacienti dostanú k inováciám pre život a liečbu s vážnymi ochoreniami, aj rakoviny...

PODPORUJEME preto MEMORANDUM ODBORNÍKOV k NOVELE ZÁKONA č. 362/2011 regulujúce klinické skúšania na Slovensku. Pripájame sa k odborníkom v mene všetkých onkologických pacientov.

DNES sa rozhoduje, či vôbec budeme krajinou atraktívnou pre klinické skúšania a či chceme opäť zasa raz rezignovať na pokrok v medicíne, ako sa to už neraz stalo...

Je nevyhnutné, aby sme nariadenia Európskeho parlamentu a Rady striktne dodržiavali a zavádzali do našich zákonov. Odbočky a ideologické účelové úpravy zákonov môžu viesť k zastaveniu pokroku, na ktorý doplatíme najmä my pacienti.