Podporujeme 4. február, Svetový deň boja proti rakovine 2022

Aj tento rok si 4. februára pripomíname Svetový deň boja proti rakovine, iniciatívu Únie pre medzinárodnú kontrolu rakoviny (UICC) s cieľom zvýšiť povedomie verejnosti o rakovine a zároveň upozorniť na dôležitosť primárnej či sekundárnej prevencie a zdravého životného štýlu.

„Close the care gap“, alebo "Odstráňme rozdiely v prístupe k starostlivosti o onkologického pacienta“. Tak znie nosná téma tohtoročnej kampane odhaľujúcej významné bariéry súvisiace so socioekonomickými faktormi. Práve tie mnohým pacientom ľuďom bránia v prístupe k život zachraňujúcim preventívnym službám, diagnostike, liečbe a starostlivosti. Situácia je spôsobená predovšetkým kultúrnym kontextom, geografickou polohou, rodovými normami, úrovňou príjmu a vzdelania, diskrimináciou alebo predpokladmi na základe veku, pohlavia, sexuálnej orientácie, etnickej príslušnosti, zdravotného postihnutia a životného štýlu, čo vedie k zásadným odlišnostiam v otázke rizík vzniku a prežitia onkologického ochorenia.

Efektívne a široko dostupné onkologické služby dokážu ušetriť nespočetné množstvo jednotlivcov pred predčasnou a bolestivou smrťou, posilňujú rodiny a komunity, prospievajú ekonomike väčšou účasťou pracovnej sily a ponúkajú čisté úspory do rozpočtov na zdravotníctvo. Dr Cary Adams, generálny riaditeľ UICC, hovorí: „Ako jednotlivci i ako komunity sa môžeme a musíme spojiť a prelomiť bariéry. Za posledné desaťročie sme dosiahli veľa v oblasti kontroly a starostlivosti o rakovinu na celom svete, ale neriešenie nerovností v spoločnosti spomaľuje náš pokrok. Odstránenie rozdielov v starostlivosti je o spravodlivosti, dôstojnosti a základných právach, aby každý mohol viesť dlhší život v lepšom zdraví.“

S cieľom podporiť hlavnú myšlienku kampane a upozorniť na potrebu kvalitného dialógu a dôležitosti prevencie, sa ku kampani Svetového dňa proti rakovine tradične pripájame aj my, pacientska organizácia NIE RAKOVINE s výzvou: Postavme sa k téme onkologických ochorení zodpovedne, bojujme za seba a hlavne nezabúdajme na prevenciu, vďaka ktorej môžeme zachrániť nielen svoj život, ale aj životy našich blízkych či priateľov.

Alianciu NIE RAKOVINE tvoria ľudia, ktorí chcú úprimne zlepšiť onkológiu na Slovensku

Obhajujeme práva onkologických pacientov, apelujeme na autority v otázkach inovácií, podporujeme primárnu prevenciu a včasnú diagnostiku, pomáhame onkologickým pacientom a ich príbuzným zvládnuť náročné situácie, poskytujeme psychickú podporu, sociálne poradenstvo a praktické rady, ako zvládať liečbu.

Poradenské služby poskytujeme na týchto platformách:

O Svetovom dni boja proti rakovine

Svetový deň boja proti rakovine sa koná každý rok 4. februára. Je zjednocujúcou globálnou iniciatívou, v rámci ktorej sa svet stretáva s cieľom zvýšiť povedomie o rakovine pozitívnym a inšpiratívnym spôsobom. Cieľom tohto dňa je každoročne zabrániť miliónom úmrtí, ktorým sa dá predísť zvyšovaním povedomia a zlepšovaním vzdelávania o tejto chorobe, pričom vyzýva vlády a jednotlivcov na celom svete, aby prijali opatrenia smerujúce k eliminácii zbytočných úmrtí.

Tento rok nadväzuje na úspech minuloročnej kampane na vrchole pandémie COVID-19, v rámci ktorej sa v 116 krajinách uskutočnilo viac ako 840 aktivít, vrátane rozsvietenia 152 ikonických pamiatok v 91 mestách, ktoré boli na Svetový deň boja proti rakovine osvetlené oranžovou farbou, bolo zdieľaných viac ako 20 000 článkov v tlači v 156 krajinách a takmer 700 000 príspevkov na sociálnych sieťach, vrátane príspevkov od ľudí na najvyšších pozíciách, ako napríklad od amerického prezidenta Joea Bidena, francúzskeho prezidenta Emanuela Macrona a britského premiéra Borisa Johnsona.

Pre viac informácií navštívte: www.worldcancerday.org