Dokedy má onkologický pacient na Slovensku čakať na život zachraňujúce lieky?!

Spojili sme sa - pacientske organizácie - a rozbehli intenzívne rokovania s poslaneckými klubmi o urýchlenom prijatí novely Zákona 363 z r. 2011, ktorá má vyriešiť nedostupnosť moderných liekov na Slovensku (meškajúcich už viac ako 10 rokov) a o dofinancovaní zdravotníctva pre vyriešenie vážnej situácie pacientov na Slovensku.

Vláda sľúbila zlepšiť dostupnosť k moderným inovatívnym liekom, ich sľuby však stále nie sú naplnené. O novele zákona 363/2011 Z.z. sa pritom rokuje už viac ako rok, v rámci ktorého spoločne s pacientami aktívne prispievame k jej príprave pripomienkami a návrhmi vo viere, že bude čo najskôr prijatá a implementovaná do praxe.

Zmena bola prisľúbená oficiálne oboma poslednými ministrami zdravotníctva a aj predsedom parlamentu, no prax ukázala, že nebola prioritou.

23. februára z programu rokovania vlády novelu zákona, ktorá má vyriešiť nedostupnosť moderných liekov na Slovensku, vyškrtli. Rokovanie sa presunulo predbežne o ďalší mesiac. Ako dlho má ešte slovenský onkologický pacient čakať na lieky, ktoré mu môžu zachrániť život?

Aliancia NIE RAKOVINE sa spolu s ďalšími pacientskymi organizáciami obrátila na predsedu vlády a predsedu parlamentu s otvoreným listom, v ktorom žiadame, aby prístup k moderným inovatívnym liekom zabezpečili čo najskôr. Táto problematika sa MUSÍ stať prioritou, na odkladanie jej riešenia nie je dôvod ani ČAS!

V tomto zmysle sme iniciovali aj stretnutie so šéfkou zdravotníckeho výboru pani Janou Bittó Cigánikovou a ďalšou členkou výboru, pani Zuzanou Šebovou.

Veríme, že urgentné potreby tisícov onkologických pacientov, ktorí denne prichádzajú o účinnú a častokrát život zachraňujúcu liečbu, zostanú vypočuté a čo možno najskôr implementované do praxe.