18.apríl je Európsky deň práv pacientov

Zdravie je jednou z najdôležitejších ľudských hodnôt - týmito slovami začína Preambula Charty práv pacientov v Slovenskej republike.

Presne pred 20 rokmi bol prvýkrát vyhlásený Európsky deň práv pacientov. S touto iniciatívou prišla európska sieť pacientskych organizácií a cieľom bolo poukázať na práva a povinnosti pacientov. S podporou Európskeho parlamentu a Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru ho v roku 2002 vyhlásili s tým, že sa bude pripomínať 18. apríla. S etablovaním tohto dňa bola zároveň Európankam a Európanom predstavená aj Európska charta práv pacientov.

My v Aliancii NIE RAKOVINE nielen bojujeme za práva onkologických pacientov, ale zároveň aj vzdelávame obyvateľstvo a vyzývame ho napríklad na využívanie preventívnych prehliadok u svojich lekárov - čo je napĺňaním prvého bodu Európskej charty práv pacientov. Naše niekoľkoročné úsilie o zlepšovanie prístupu k liečbe onkologických pacientiek a pacientov na Slovensku je súčasťou našich aktivít. Presadzujeme inovatívne spôsoby liečby, apelujeme na ministerstvá, poisťovne, úrady a aj lekárov. Informujeme verejnosť o možnostiach ochrany života a zdravia. Aktívne sa podieľame na tvorbe zákonov v prospech pacientov tak, aby sa skvalitnila ich liečba a zvýšila dostupnosť najmodernejších liekov v oblasti onkológie.

Naším primárnym cieľom je upriamiť pozornosť autorít na onkologického pacienta, jeho potreby a nároky. Európska charta práv pacientov a Charta práv pacientov v Slovenskej republike sú rámcové dokumenty, vymenúvajú a definujú práva pacientov a môžete sa s nimi oboznámiť aj na našej stránke.

Základný prehľad Európskej charty:

 1. Právo na prevenciu.
 2. Právo na prístup k zdravotníckym službám.
 3. Právo na informácie.
 4. Právo vyjadriť súhlas.
 5. Právo slobodného výberu.
 6. Právo na súkromie a zachovanie dôverného prístupu.
 7. Právo na rešpektovanie pacientovho času.
 8. Právo na dodržiavanie úrovne kvality.
 9. Právo pacienta na bezpečnosť.
 10. Právo na inovácie.
 11. Právo predchádzať zbytočnému utrpeniu a bolesti.
 12. Právo na liečbu zohľadňujúcu osobné potreby.
 13. Právo podávať sťažnosti.
 14. Právo na náhradu škody.

Táto webstránka používa cookies

Zvolením možnosti „Prijať všetky“ vyjadrujete súhlas so spracovaním cookies na personalizáciu, marketingové a analytické účely. Kliknutím na „Prispôsobiť“ máte možnosť výberu účelov, s ktorými súhlasíte. Súhlas máte právo kedykoľvek odvolať. Cookies môžu byť zdieľané s tretími stranami. Informácie o spracúvaní cookies nájdete na podstránke „O cookies“.


Nevyhnutné cookies

Nevyhnutné súbory cookie pomáhajú vytvárať použiteľné webové stránky tak, že umožňujú funkcie, ako je napríklad navigácia stránky a prístup k chráneným oblastiam webových stránok. Webové stránky nemôžu riadne fungovať bez nevyhnutných cookies. Obmedzenie ich spracúvania môže mať za následok nesprávne fungovanie webstránky, alebo obmedzenie funkcionality webstránky.

Právny základ spracúvania nevyhnutných cookies - podľa zákona je možné nevyhnutné cookies spracúvať bez udelenia súhlasu dotknutou osobou.


Preferenčné cookies

Preferenčné súbory cookies umožňujú internetovej stránke zapamätať si informácie, ktoré zmenia spôsob, akým sa webová stránka chová alebo vyzerá, ako napr. váš preferovaný jazyk alebo región, v ktorom sa práve nachádzate.

Právny základ spracúvania preferenčných cookies - dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na jeden konkrétny účel, na účel spracovania preferenčných cookies.


Analytické cookies

Analytické cookies zhromažďujú údaje o tom, ako návštevníci webstránky používajú danú webstránku. Analytické štatistiky pomáhajú vlastníkom webov a aplikácií pochopiť, ako ľudia používajú ich webstránky a služby.

Právny základ spracúvania analytických (štatistických) cookies - dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na jeden konkrétny účel, na analytický účel.


Marketingové cookies

Marketingové súbory cookies sa používajú na sledovanie návštevníkov na webových stránkach. Zámerom je zobrazovať reklamy, ktoré sú relevantné a pútavé pre jednotlivých užívateľov, a tým cennejšie pre vydavateľov a inzerentov tretích strán.

Právny základ spracúvania marketingových (reklamných) cookies - dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na jeden konkrétny účel, na marketingový účel.


Nezaradené

Nezaradené súbory cookies sú cookies, ktoré práve zaraďujeme, spoločne s poskytovateľmi jednotlivých súborov cookies.


Prehlásenie o cookies naposledy aktualizované dňa 21.2.2022