Stredoškoláci absolvujú výučbu o prevencii onkologických ochorení

Vzdelávací projekt o prevencii pred rakovinou na školách sa stal realitou. Pacientska organizácia NIE RAKOVINE je jeho aktívnou súčasťou.

Pilotný projekt odštartoval pod záštitou Slovenskej spoločnosti primárnej pediatrickej starostlivosti (SSPPS SLS) na jednom z bratislavských gymnázií. „Chceme otvoriť priestor na interaktívne vzdelávanie o prevencii onkologických ochorení už s mladými ľuďmi. Chceli by sme ich motivovať viac otvorene rozprávať o svojich problémoch. Ale aj dozvedieť sa nové dôležité informácie, ktoré môžu im a ich blízkym zachrániť život,“ hovorí MUDr. Elena Prokopová, prezidentka SSPPS SLS.

Stredoškolákom spoločne prinášame súbor edukačných interaktívnych aktivít s cieľom zvýšiť ich povedomie o prevencii najrozšírenejších ochorení. „Hovoriť o onkologických témach už v tínedžerskom veku považujeme za kľúčové. Práve mládež je schopná prijímať nové informácie veľmi otvorene a pýtať sa na dôležité otázky,“ hodnotí aktivity na prvých 10-tich školách jeden zo zakladateľov NIE RAKOVINE Patrik Herman.

Projekt aktívne podporuje aj organizácia Liga proti rakovine: „Uvedomujeme si, že včasná prevencia je mimoriadne dôležitá už v mladom veku, preto sme neváhali a zapojili sme sa do tohto projektu,“ povedala výkonná riaditeľka LPR, Eva Kováčová.

Výuka je určená pre študentov stredných škôl a 8-ročných gymnázií. V rámci programu je pre účastníkov pripravených celkom 6 stanovísk. Na prvom si študenti „prejdú“ pľúcami, smokerlyzer im odmeria hladinu CO vo vdychovanom vzduchu a v nafukovacom čreve dostanú informácie o možnostiach prevencie rakoviny hrubého čreva. Ďalšie stanovisko umožní dievčatám a chlapcom na 3D modeli prsníkov a semenníkov vyskúšať si palpačné nahmatanie hrčiek.

Na stanovisku edukovania o HPV víruse a ochrany pred ním, si môžu zahrať interaktívny online kvíz a na poslednej zastávke im psychologička vysvetlí vplyv duševného zdravia na vznik, priebeh a stav ochorení.

Projekt podporilo Ministerstvo školstva SR, ktoré by spätnú väzbu od študentov chcelo využiť na ďalšie systémové zmeny vo vzdelávaní. „Sme radi, že sme v pacientskych organizáciách našli aktívnych a ochotných partnerov, ktorí s edukáciou študentov majú skúsenosti. Zážitkové vzdelávanie si vyžaduje udržateľne dlhodobé úsilie, do ktorého budeme chcieť v čo najväčšej miere zapojiť školy, učiteľov aj rodičov,“ uviedla Svetlana Síthová, štátna tajomníčka MŠ SR.

Prevencia zdravia je dôležitou témou aj pre Ministerstvo zdravotníctva SR. „Rezort podporuje zmysluplné preventívne aktivity vedúce k vyššej osvete v starostlivosti o zdravie naprieč všetkými vekovými kategóriami. Je veľmi dôležité, aby sa v tejto oblasti vzdelávali už mladí ľudia. Uvedomenie si zodpovednosti za vlastné zdravie už v tomto veku je nevyhnutnou potrebu pre budovanie zdravej spoločnosti a predpokladom pre efektívnejšie a kvalitnejšie zdravotníctvo do budúcna,“ uzatvára štátny tajomník MZ SR, Róbert Babeľa.

Pani docentka Daniela Kállayová z Odboru verejného zdravia, skríningu a prevencie MZSR počas prehliadky makety pľúc.

Štátny tajomník MZ SR Róbert Babeľa ďakuje organizátorom. Bez jeho osobnej podpory by však táto spolupráca a rodiace sa zmeny pre lepšiu onkológiu zostali nenaplnené. Ďakujeme.

V rámci nášho osvetového turné POVEDZME NIE RAKOVINE navštívime ďalšie slovenské školy. Termíny a zastávky TU.

Naši milí študenti v "edukačnej starostlivosti" Patrika Hermana. 😊