PINK OKTÓBER NA MINISTERSTVE ZDRAVOTNÍCTVA: PREDSTAVILI SME NOVÚ KAMPAŇ O PREVENCII A SKRÍNINGOCH

Október je medzinárodným mesiacom povedomia o rakovine prsníka s označením PINK OKTÓBER (vyhlásený medzinárodnou organizáciou EUROPA DONNA) a 15. október je vyhlásený za Deň zdravia prsníkov.

Stále je, žiaľ, ešte mnoho žien na Slovensku diagnostikovaných už s pokročilou rakovinou prsníka a v priemere 300 žien ročne u nás zomiera zbytočne len preto, že neabsolvovali preventívnu prehliadku a skríningové mamografické vyšetrenie prsníkov, ktoré by odhalilo ochorenie včas.

Ministerstvo zdravotníctva v tejto téme intenzívne spojilo sily s pacientskymi organizáciami a zdravotnými poisťovňami, ako aj s Národným onkologickým inštitútom. Výsledkom je nová spoločná komunikácia ešte viac zameraná na verejnosť - s novým logom, sloganom aj spoločným názvom pre skríningové vyšetrenia.

Na Slovensku je v súčasnosti 19 skríningových mamografických pracovísk, ktoré boli preverené pracovnou skupinou vymenovanou komisiou Ministerstva zdravotníctva SR pre zabezpečenie kvality v rádiodiagnostike, radiačnej onkológii a v nukleárnej medicíne. Zoznam skríningových mamografických pracovísk je pravidelne aktualizovaný a zverejnený na webovej stránke MZ SR.

Základným predpokladom úspešnej liečby onkologických ochorení je práve ich včasná diagnostika. Preto má osveta a prevencia dôležité a nezastupiteľné miesto v boji proti rakovine. „Upozornite ženy vo svojom okolí, ktoré neboli na sonografii alebo mamografii, aby tak urobili,“ vyzýva prezidentka aliancie NIE RAKOVINE Jana Pifflová Španková s apelom na zodpovednosť predovšetkým v prípade starších ročníkov.

Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský: „Celoplošný, štátom garantovaný mamografický skríning, môže zachrániť mnoho životov. Až 40-im percentám prípadov onkologických ochorení sa dá predísť práve zdravým životným štýlom, preventívnymi kontrolami či skríningami.“

TK MZ SR: Onkologická kontrola a ďalšie aktivity v boji proti rakovine.

Uverejnil používateľ Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky Pondelok 10. októbra 2022

Spolupráca ministerstva, zdravotných poisťovní a pacientskych organizácií priniesla aj ďalšie pozitíva. Vďaka plne hradenej nanovalentnej vakcíne proti HPV deťom medzi 12. a 13. tym rokom života, sa počet zaočkovaných detí rapídne zvyšuje. Kým v roku 2021 bolo vakcínami zaočkovaných v mesiacoch máj až jún 614 detí, v roku 2022 v rovnakých mesiacoch až 4 442 detí, čo je 7 násobný nárast. V mesiaci júl 2022 zdravotné poisťovne nahlásili 991 zaočkovaných.

Veríme, že naše spoločné aktivity pod hlavičkou ONKOKONTROLA a slogan – „CHOĎTE NA ONKOKONTROLU, ABY STE BOLI OK“ budú v spoločnosti rezonovať v rôznych obmenách a prispejú k vyšším počtom včas zachytených možných problémov a ochorení.

CHOĎTE NA ONKOKONTROLU A ZISTITE, ČI STE OK. – www.onkokontrola.sk