Otvoríme už piatu Pacientsku poradňu na Slovensku

Útočisko pre onkologických pacientov a ich príbuzných otvoríme na oddelení klinickej onkológie Fakultnej nemocnici s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove už 30. novembra.

Po Národnom onkologickom ústave v Bratislave, Východoslovenskom onkologickom ústave v Košiciach, Fakultnej nemocnici v Nitre a Fakultnej nemocnici v Trnave ide už o piatu poradňou svojho druhu.

Na krátkom novinárskom brífingu vám budú k dispozícii:

Termín slávnostného otvorenia: 30. novembra 2022 (streda) o 11:00 hod.

Miesto: Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana, Jána Hollého 14, Prešov (Oddelenie klinickej onkológie, č. dverí 112, seminárna miestnosť)

Pacient pacientovi rozumie

Otvorenie poradne v Prešove podporil aktívny prístup vedenia onkologického oddelenia a nemocnice. V poradni budú každú stredu od 9:00 do 12:00 hod. naši dobrovoľníci z radov bývalých onkologických pacientov, poskytovať poradenstvo súčasným onkologickým pacientom a ich príbuzným. Budú odpovedať na otázky, na ktoré nie je priestor a čas v ambulanciách.

V duchu myšlienky „Pacient pacientovi rozumie najlepšie“ im poskytnú dôležité informácie v oblasti zvládania liečby a jej následkov, výživy a stravovania, nárokov na sociálnu výpomoc a kompenzačné pomôcky, ako ich správne používať, ale aj cenné rady založené na osobných skúsenostiach, ako to zvládnuť psychicky doma či v zamestnaní, či len obyčajnú ľudskú podporu a povzbudenie.

Za zlepšenie podmienok pre onkologických pacientov na Slovensku bojujeme už 15 rokov a vo svojich aktivitách ani po tomto úspechu nemienime poľaviť. Neúnavne pracujeme na tom, aby sme postupne priniesli pomoc a podporu onkologickým pacientom aj do ďalších miest na Slovensku.

Rakovina sa Covidu nezľakla

Poradňu v Prešove otvárame v zložitom čase plnom neistoty. No práve toto obdobie si ju vyžaduje ešte viac! Onkologickí pacienti sa počas pandémie dostali na okraj záujmu štátu, médií aj verejnosti. Rakovina sa však Covidu-19 nezľakla. Onkologickí pacienti sú tu ďalej a pribúdajú ďalší. V dôsledku pandémie ľudia navštevovali lekárov iba v nevyhnutných prípadoch a preventívne prehliadky sa masívne odkladali, a tak v súčasnosti zažívame bezprecedentný nárast novodiagnostikovaných pacientov a žiaľ, v pokročilejších štádiách ochorenia.

Chceme vrátiť situáciu aspoň trochu do normálu a upriamiť pozornosť verejnosti a inštitúcií na to, že sú tu aj iné závažné ochorenia a diagnózy, na ktoré nám – často úplne zbytočne – umierajú naši blízki.

Budeme radi, ak nám pomôžete informovať občanov v Prešove a okolí o tom, že v ich blízkosti sa nachádza miesto, kde nájdu podporu, pochopenie, povzbudenie a odpovede na svoje otázky. Ďakujeme!