Spúšťame kampaň NIE RAKOVINE prsníka o rovnocennom prístupe k liečbe

Pacientky s podporou odborníkov v oblasti onkológie: „Na Slovensku chýbajú inovatívne lieky na liečbu metastatického karcinómu prsníka. Žiadame dostupnú modernú onkologickú liečbu, tak ako v okolitých štátoch!“

Pacientska organizácia NIE RAKOVINE spúšťa v týchto dňoch videokampaň na podporu dostupnosti modernej liečby metastatickej rakoviny prsníka na Slovensku. Vo videoklipoch vystupujú skutočné pacientky s touto diagnózou.

Tri odborníčky - onkologičky, ktoré sa denne stretávajú so ženami s týmto vážnym ochorením, približujú benefity inovatívnych liečob, ku ktorým slovenské pacientky majú stále výrazne limitovaný prístup , aj napriek odporúčaniam medzinárodnej odbornej spoločnosti ESMO / European Society for Medical Oncology/.

Metastatická rakovina prsníka dávala v minulosti ženám s týmto ochorením žiaľ, len niekoľko mesiacov. Dnes, práve vďaka modernej inovatívnej liečbe, môžu mať pred sebou roky dobrého kvalitného života,. Metastatický karcinóm prsníka môžeme na základe biomarkeromv rozdeliť na 3 podtypy. Na všetky dnes existujú moderné kvalitné lieky, ktoré ženám môžu výrazne predĺžiť život a zachovať jeho dobrú kvalitu. Bohužiaľ, na Slovensku tieto lieky stále nie sú dostupné pre všetky pacientky.

Väčšinu inovatívnych liečob metastatickej rakoviny prsníka zdravotné poisťovne preplácajú len na výnimku, alebo sa k nim ženy nedostanú vôbec. Mnohé z nich musia zadĺžiť svoje rodiny, predať byt či auto, aby si mohli liečbu zaplatiť. Napriek sľubom politikov sa situácia nelepší. Aj preto pacientska organizácia NIE RAKOVINE spolu s pacientkami s rakovinou prsníka a ich lekárkami, predstaví ich príbehy, sny a túžby.

„Žijeme v dobe, kedy moderné lieky proti rakovine prsníka menia toto ochorenie na chronické, v dobe, keď život s týmto ochorením môže byť plnohodnotný a kvalitný. Tieto lieky sú ako mozaika. To, ako ich s našimi pacientami vyskladáme, im dopraje roky kvalitného života,“ hovorí onkologička MUDr. Bela Mriňáková, PhD., MHA, MPH. Rakovina prsníka sa podľa jej slov dotýka najmä žien, ale v malej miere aj mužov. „Všetci moji pacienti s metastatickou rakovinou prsníka si zaslúžia tú najmodernejšiu a najkvalitnejšiu liečbu. Presne tak, ako ju majú dostupnú pacienti v okolitých krajinách,“ hovorí vo videu.

Pridáva sa k nej aj onkologička MUDr. Bibiána Vertáková Krakovská, PhD.: “Pred mojou ambulanciou sa stretávajú pacientky so všetkými tromi podtypmi metastatickej rakoviny prsníka. Názov ich diagnózy znie hrozivo,a bude ich už sprevádzať celým ich životom. Nám lekárom nie je, a ani nemôže byť jedno, aký ten ich život bude. Aj tieto ženy chcú normálne žiť. Chcú vyzerať a cítiť sa ako ženy pri pohľade do zrkadla. Moje pacientky potrebujú modernú liečbu, ktorá im to umožní. Ja ako ich lekárka chcem, aby táto liečba bola dostupná pre všetky bez rozdielu, a to už na začiatku ochorenia! Vtedy je totiž prínos inovatívnej liečby najväčší.“

Pacientky svojím vyjadrením podporila aj onkologička MUDr. Miroslava Malejčíková: „Príchod kvalitných inovatívnych liekov predstavuje pre moje pacientky možnosť žiť dlhšie a kvalitnejšie. Môžu si ráno vypiť kávu, zaviesť deti do školy. Každý jeden deň má svoju hodnotu, svoj význam a pre človeka veľa znamená.“

Na Slovensku žije 30 000 žien s rakovinou prsníka. Pacientska organizácia NIE RAKOVINE žiada pre ne dostupnú modernú liečbu aj v metastatickom štádiu ochorenia tak, ako je to v okolitých krajinách. Viac sa o diagnóze rakoviny prsníka a o možnostiach inovatívnej liečby dozviete na www.nierakovine.sk/rakovina-prsnika

Zoznam gynekologických a mamografických centier nájdete na našej MAPE POMOCI.