Začína sa nová éra liečby rakoviny prsníka

Poslaním NIE RAKOVINE, o.z. je okrem pomoci onkologickým pacientom a vzdelávania, aj ochrana práv onkologických pacientov a pacientiek. Pripomienkujeme návrhy zákonov na zlepšenie podmienok liečby jednotlivých onkologických ochorení. Dnes s radosťou prinášame správu o novej ére liečby rakoviny prsníka.

Rakovina prsníka je celosvetovo najčastejším typom rakoviny, ktorý postihuje ženy. Počet všetkých žien s rakovinou prsníka na Slovensku je viac ako 30 000. Ročne s touto diagnózou pribudne na Slovensku asi 3 000 žien. Kategorizačná komisia v januári odporučila zaradiť imunoterapiu (liek Keytruda) v indikácii trojnásobne negatívny karcinóm prsníka (neoadujuvantná a adjuvantná liečba) k 1. aprílu 2024.

Čo to znamená? Znamená to úplnú úradu tohto lieku pre onkologické pacientky s tzv. trojnásobne negatívnym karcinómom prsníka (TNBC), ktorý predstavuje až 15 – 20% všetkých prípadov rakoviny prsníka. Odhadovaný počet nových pacientiek s touto diagnózou je cca 400 - 450 ročne.

Ide o najagresívnejší typ rakoviny prsníka, ktorý postihuje najčastejšie mladé ženy a ženy v produktívnom veku - preto tento typ rakoviny so sebou prináša celú škálu závažných ekonomických dopadov aj na spoločnosť, preto je potrebné do liečby investovať - a to preplácaním liečby z verejného zdravotného poistenia. Chceme vrátiť tieto ženy, často mamy, samoživiteľky, do života a pracovného života, aby sa vedeli postarať o seba, svoju rodinu a vytvárať hodnoty pre spoločnosť.

Informácie o metastatickom karcinóme nájdete aj na našej webovej stránke.

„Liečba má vynikajúce výsledky. Zmenšuje v predoperačnej liečbe výrazne nádor v prsníku a v postihnutí lymfatických uzlín a tak sa vlastne operácia pre pacientky stáva jednoduchšou a pacientky majú väčšiu šancu na vyliečenie,“ priblížila klinická onkologička Bela Mriňáková.

Imunoterapia v liečbe tohto typu rakoviny dlho na Slovensku absentovala, odpoveďou na túto absenciu je liek Keytruda, ktorý sa používa ako účinná liečba v zahraničí a lekári aj pacientky ho poznajú aj u nás. Doteraz však imunoterapia na Slovensku nebola v štandardnej úhrade v tejto indikácii, čiže si liečbu týmto liekom museli pacientky hradiť z vlastných zdrojov.

Toto by sa malo zmeniť od 1. apríla 2024 (od 15.1. 2024 by malo byť publikované prvostupňové rozhodnutie, ak nikto nepodá do 23.1. 2024 námietku, platiť to bude od 1.4. 2024)

Informáciu o možnom rozšírení liečby priniesla aj RTVS.

Link na rozhodnutie o zaradení do kategorizácie liekov: kategorizacia.mzsr.sk/Lieky/Common/Details/28018