4. február je Svetový deň proti rakovine

Svetový deň proti rakovine je celosvetovou iniciatívou s cieľom zvýšiť povedomie o rakovine, a to pozitívnym, inšpiratívnym spôsobom. Únia pre medzinárodnú kontrolu rakoviny (UICC) vyzýva vlády krajín a aj jednotlivcov, aby zvyšovaním povedomia o tomto ochorení zachraňovali milióny životov na celom svete.

Tohoročná kampaň nesie názov Close the Care Gap, teda Odstráňme rozdiely v starostlivosti, a poukazuje na výrazné nerovnosti, ktoré pretrvávajú na celom svete v dostupnosti a prístupe k základným onkologickým zdravotníckym službám. Výzva na ich odstránenie sa nachádza v Správe o rovnosti. V nej sa nachádza 9 všeobecný odporúčaní pre vlády na preklenutie medzier v tejto téme.

Pri príležitosti významného Svetového dňa proti rakovine pacientska organizácie NIE RAKOVINE zdôrazňuje a vyzýva k odstráneniu rozdielov v prístupe k liečbe onkologických ochorení, ktoré ustanovila UICC ako tému pre tento rok. Z našej praxe veľmi intenzívne vnímame, ako veľmi vážne sa dotýka práve slovenských onkologických pacientiek a pacientov v rámci Európy.

„Správa o rovnosti Svetového dňa boja proti rakovine UICC objasňuje prekážky starostlivosti a výrazné rozdiely vo výsledkoch v dôsledku predsudkov založených na sociálno-ekonomickom postavení, pohlaví a iných kultúrnych normách, rase a etnickom pôvode, veku, geografickej polohe, sexuálnej orientácii a postihnutí. Ešte dôležitejšie je, že poskytuje miestny pohľad na výzvy, ktorým čelíme v rôznych regiónoch, a vedie nás k cieleným riešeniam.“– Prof. Jeff Dunn, AO, prezident Únie pre medzinárodnú kontrolu rakoviny(UICC)

Na Slovensku máme takmer o 30% vyššiu úmrtnosť na onkologické ochorenia, ako v okolitých pokrokových krajinách. „Stále nedokážem pochopiť, ako môžu zodpovední pokojne spať, keď nemajú riadnu komplexnú víziu, ako zmeniť našu katastrofálnu situáciu,“ hovorí Jana Pifflová Španková, prezidentka pacientskej organizácie NIE RAKOVINE. „Hoci všetci vedia, že prevencia je lacnejšia ako finančné nákladná liečba pacienta s pokročilou rakovinou, a že skutočne zachraňuje životy, v tom čase sa u nás o to dlho a bezvýsledne snažilo len zopár lekárov, ktorí o tom boli úprimne presvedčení. Keď sme s nimi v NIE RAKOVINE začínali, ani Ministerstvo zdravotníctva neverilo, že ľudia to budú chápať a budú chcieť podstúpiť skríningy. A tak sme sa pustili do obrovskej osvety plus obrovskej novinárskej práce.“ vyratúva.

Jedným zo spôsobov zlepšenia informovanosti a včasnej diagnostiky prípadného ochorenia je aj preventívna kontrola. V spolupráci s Ministerstvom zdravotníctva SR, Národným onkologickým inštitútom, poisťovňami a pacientskymi organizáciami sme rozbehli projekt OnkoKontrola - pravidelné bezplatné skríningové vyšetrenia na rakovinu krčka maternice, rakovinu prsníka a rakovinu hrubého čreva a konečníka. Vyzývame ľudí, aby pravidelne absolvovali OnkoKontrolu, pretože môže vylúčiť podozrenie na ochorenie, alebo umožní ho zachytiť v ranom, dobre liečiteľnom a vyliečiteľnom štádiu. Všetky dôležité informácie o týchto vyšetreniach sú na www.onkokontrola.sk.

Patrik Herman: „Kašleme na svoje zdravie, ignorujeme pozvania a ponúkané možnosti na preventívne vyšetrenia, sme nezodpovední k svojmu zdraviu a sebeckí voči svojim blízkym - keď už nejdeme na preventívne vyšetrenie kvôli sebe, mali by sme aspoň kvôli nim. Mojou motiváciou je každý jeden človek, ktorého presvedčíme, aby išiel na preventívnu prehliadku či skríningové vyšetrenie. Každý pacient, ktorému dokážeme pomôcť, poradiť a povzbudiť ho. A každý príbuzný pacienta, ktorému akýmkoľvek spôsobom zachránime mamu, otca, brata, sestru alebo dieťa.“

Vzdelávanie je jedným z pilierov aktivít občianskeho združenia NIE RAKOVINE. Už niekoľko rokov prinášame informácie v oblasti ochrany života a zdravia proti HPV - očkovanie proti HPV, čím sa eliminuje vznik rakoviny krčka maternice a iných rakovín spôsobených vírusom HPV. Aj vďaka pravidelným rokovaniam s Ministerstvom zdravotníctva SR sa nám podarilo presadiť bezplatné očkovanie pre dievčatá a chlapcov vo veku 12 - 15 rokov.

Naďalej pripomienkujeme tvorbu zákonov v prospech onkologických pacientiek a pacientov - žiadame zaradenie inovatívnych liekov pre liečbu onkologických ochorení do kategorizácie, aby sa liečba stala dostupnejšia. Naším cieľom je odstraňovanie rozdielov v starostlivosti, o čom aj pravidelne informujeme.

Pomáhame onkologickým pacientkam a pacientom v ich najťažších chvíľach. Prostredníctvom 5 Pacientskych poradní (Bratislava, Košice, Nitra, Trnava a Prešov), ako aj na bezplatnej telefonickej linke 0800 800 183, ale aj formou online poradne na www.nierakovine.sk.

Pomáhame, pretože pacient pacientovi rozumie najlepšie.ZOZNAM DEVIATICH ODPORÚČANÍ UICC:

  1. Podporujte starostlivosť zameranú na pacienta, ktorá uznáva jedinečné potreby všetkých skupín pacientov a zapojte pacientov do rozhodnutí o ich starostlivosti.
  2. Zvýšte financovanie výskumu rakoviny a podporte spoluprácu medzi výskumníkmi, poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti a komunitnými organizáciami s cieľom pochopiť a riešiť rozdiely.
  3. Vytvorte populačný register onkologických ochorení, ktorý bude usmerňovať politické rozhodnutia a prideľovanie zdrojov a vyhodnocovať stratégie kontroly.
  4. Implementujte účinnú národnú stratégiu boja proti rakovine založenú na dôkazoch podloženú hodnotením celoštátnej záťaže rakovinou, riešte finančné ťažkosti a prekážky, ktorým čelia populácie s nedostatočnými službami.
  5. Začleňte komplexné onkologické služby do národných balíkov zdravotných benefitov s cieľom dosiahnuť univerzálne zdravotné pokrytie.
  6. Zvýšte zdravotnú gramotnosť a vzdelávanie o rakovine a o efektívnej komunikácii s pacientmi pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti.
  7. Regulujte výrobu, predaj a marketing karcinogénnych produktov (tabak, alkohol, ultraspracované potraviny) prostredníctvom zvýšeného zdaňovania, marketingových obmedzení, lepšieho označovania produktov a verejných vzdelávacích kampaní. 30 – 50 % rakoviny možno predísť pôsobením na modifikovateľné rizikové správanie.
  8. Implementujte programy rutinného skríningu najčastejších druhov rakoviny, integrujte ich do existujúcich programov zdravotnej starostlivosti a využívajte služby telemedicíny a mobilných jednotiek na oslovenie vzdialených populácií. Čím skôr sa rakovina odhalí, tým úspešnejšie sa dá liečiť a zdravotný systém bude stáť menej.
  9. Riešte systémové sociálne determinanty zdravia, ktoré bránia jednotlivcovi v prístupe k onkologickej starostlivosti a eliminujte predsudky založené na rôznych sociálnych ukazovateľoch.