ZA PACIENTKY S RAKOVINOU PRSNÍKA

Spoločne s inými pacientskymi organizáciami sme sa obrátili na Ministerstvo zdravotníctva SR s témou dostupnosti genomických diagnostických testov, ktoré NIE SÚ na Slovensku kategorizované a z toho dôvodu sú pre mnoho pacientiek, ktorým ich ošetrujúci onkológ indikuje, NEDOSTUPNÉ. Pritom tieto testy sú kľúčové na určenie toho, či je pre pacientku vhodná chemoterapia na základe jej individuálnych výsledkov a genetického profilu.

Prečítajte si celé znenie spoločného otvoreného listu adresovaného ministerke zdravotníctva: