PORAZIŤ RAKOVINU JE TÍMOVÉ ÚSILIEO.z. NIE RAKOVINE je partnerom osvetovej kampane spoločnosti Novartis s názvom MAJSTERKY EURÓPY upozorňujúcej na nelichotivé prvenstvo Sloveniek v miere úmrtnosti na RAKOVINU PRSNÍKA.

Napriek čoraz silnejším hlasom za onkologickú prevenciu, smutným faktom zostáva, že stále vysoké percento Sloveniek neabsolvuje domáce samovyšetrenie prsníkov, alebo pod vplyvom mylných informácií zanedbáva preventívne lekárske prehliadky. Naším spoločným úsilím je prispieť k nevyhnutnému zlepšeniu informovanosti, eliminovať mýty a nejasnosti týkajúce sa rakoviny prsníka a povzbudiť ženy k tomu, aby už viac nekládli vlastné zdravie na posledné miesto.

Milé dievčatá a ženy - z lásky k sebe a svojim blízkym - nepodceňujte zodpovedné pravidelné samovyšetrenia a choďte na gynekologickú prehliadku a preventívnu mamografiu. Môže vám to zachrániť život!