Dosť bolo sľubov: Onkologickí pacienti žiadajú skutočné zmeny!

Pacientske organizácie aliancia NIE RAKOVINE /o.z. Europacolon, Amazonky, Liga proti rakovine, o. z. Hematologický pacient a o. z. Pacienti s dermatologickými malignitami, už dlhodobo upozorňujú Ministerstvo zdravotníctva na potrebu zlepšiť stav onkológie na Slovensku. Kompetentných zákonodarcov, naprieč politickým spektrom, upozorňujeme na úskalia systému zdravotnej starostlivosti pre onkologických pacientov už niekoľko rokov. Sľuby nám už však nestačia a žiadame Ministerstvo zdravotníctva o konkrétne činy. Konferencia pod názvom Onkológia na Slovensku: realita vs. očakávania, ktorá sa konala 22. mája 2018 v Bratislave, otvorila priestor pre spoluprácu a vzájomný dialóg medzi kľúčovými aktérmi z oblasti onkológie.

Nádorové ochorenia sú dnes druhou najčastejšou príčinou chorobnosti na Slovensku a počet novo diagnostikovaných pacientov neustále rastie. Napriek tomu sa onkológii zo strany štátu nevenuje dostatočná pozornosť. Päť najvýznamnejších pacientskych organizácii v oblasti onkológie (OZ Liga proti rakovine, OZ Nie Rakovine/ Europacolon, OZ Amazonky, OZ Pacientov s dermatologickými malignitami, OZ Hematologický pacient) sa rozhodlo spojiť svoje sily a žiadať pre svojich pacientov od Ministerstva zdravotníctva trvalé a udržateľné zmeny.

Onkologickí pacienti si zaslúžia viac!

Prečítajte si celú tlačovú správu a podporte požiadavky pacientskych organizácií.