Launch ECCAM 2017, 1st March EP Brussels

Občianske združenie Europacolon Slovensko: Zlá situácia v Kolorektálnom karcinóme na Slovensku je závislá od systémových zmien v onkológii - výzva POVEDZTE NIE RAKOVINE hrubého čreva a konečníka.

Dňa 1.marca 2017 v Európskom parlamente v Bruseli odštartovali svetoví odborníci a zástupcovia pacientskych organizácii z celej Európy už 9. ECCAM kampaň – teda European Colorectal Cancer Awareness Month – u nás známy ako Európsky mesiac osvety o kolorektálnom karcinóme. Stretnutie usporiadala paneuópska organizácia Europacolon. Našu krajinu zastupovalo o.z. Europacolon Slovensko, ktorá spúšťa pri tejto príležitosti osvetovú kampaň s cieľom spojiť úsilie a zainteresovať všetkých, ktorí majú záujem o zmenu situácie v onkológii na Slovensku a presadenie zavedenia systémových opatrení na zmiernene dopadov onkologických chorôb na životy občanov. Pod výzvou POVEDZME NIE RAKOVINE HRUBÉHO ČREVA A KONEČNÍKA v mesiaci marec budú akcentovať nástroje, ktoré môžu ochrániť našich občanov pred rakovinou hrubého čreva a konečníka, a budú tiež upozorňovať na potreby pacientov trpiacich touto zákernou chorobou.