Národný onkologický program prijatý!

S vďakou za spoluprácu si Vám dovoľujeme oznámiť, že dnes naša vláda prijala dôležitý dokument pre každého onkogickeho pacienta i zdravého občana našej krajiny - NÁRODNÝ ONKOLOGICKÝ PROGRAM (NOP), ktorý sa NAŠA PACIENTSKA ORGANIZÁCIA snažila PRESADIŤ a supluje niektoré jeho oblasti už dlhých 12 rokov. 

Jeho dnešné prijatie je zaiste zavŕšením našej dlhodobej práce, neúnavného presviedčania, vzdelávania laickej i odbornej verejnosti, činnosti množstva dobrovoľníkov, tlaku na vládu a spolupráce s vždy s novou  garnitúrou v poradí už desiateho ministra (v súčastnosti s ministerkou zdravotníctva...)  Predchádzalo mu množstvo organizovaných konferencií, tlačoviek, rokovaní, seminárov, rozhovorov prednášok, článkov a mnoho veľmi ťažkých i šťastnejších  osudov onkologických pacientov. 

Práve na dosiahnutie systémových zmien v onkológii sme založili našu alianciu NIE RAKOVINE, vďaka ktorej sme spojili nielen onkologické pacientske organizácie, ale aj mnohé iné odborné i nezávislé osoby a inštitúcie  - prosto všetkých, čo chcú pomôcť. 

Ďakujeme VÁM, ktorí ste sa stali súčasťou a aktérmi tejto historickej udalosti, že chcete zlepšovať situáciu v onkológii a osudy onkologických pacientov a stojte pri nás - plece pri pleci, a pomáhate. 

Dnešný deň je úspechom, no iba čiastočným a zatiaľ  "na papieri", čaká nás ešte veľa veľa práce na zlepšovaní osudov a vyhliadok našich onkologických pacientov...

Dovoľte ešte zopár postrehov k NOP:

NOP teda konečne  zahŕňa aj nami dlhodobo presadzované onkologické skríningy -  systém prevencie a vyhľadávania včasných štádií rakoviny prsníka, krčka maternice a v neposlednom rade SKRÍNING RAKOVINY HRUBÉHO ČREVA A KONEČNÍKA..  Ten sa dosiaľ realizoval len s neúnavnou edukačnou podporou našej pacientskej organizácie.  Vďaka v trvalej osvete v spolupráci s Vami - našimi partnermi, sme dosiahli vyšetrenosť rizikovej populácie na úrovni 50%,  a potvrdilo sa známe epidemiologické pravidlo, že len nadpolovičná účasť zníži mortalitu v krajine. Dnes v rakovine hrubého čreva epidemiológovia zaznamenávajú zvýšenú incidenciu (z 3500 nových caus ročne z obdobia pred 5 rokmi  na 5000 caus) , ale mortalita zostala stáť na 1700!!!  To je úžasné - naznačuje to, že diagnostikujeme včaššie a lepšie liečiteľné štádiá. Toto úsilie však nemôže ustrnúť a zostať len a bedrách altruistov a nadšencov. NOP teda konečne zahŕňa aj oficiálne štátom riadené a vyhodnocované preventívne a skríningove opatrenia, čo zachráni ešte viac životov... Malo by sa tak stať od 1.1. 2019.

Voči Národnému onkologickému programu však máme aj veľa pripomienok a výhrad: je žiaľ vo veľkej miere NEKONKRÉTNY, najmä nie je jasné, AKO sa v ňom NAVRHOVANÉ KROKY budú REALIZOVAŤ A FINANCOVAŤ, a žiaľ, najviac nás trápi, že stále nijako negarantuje dostupnosť inovatívnej liečby, nikto z nás tu stále nemá  istotu, že keď ochorie, sa dostane k liečbe na úrovni poznatkov súčasnej medicíny a vedy...!!!  NOP tiež nehovorí kto, kedy a ako bude garantovať pokrok v implementacii NOP, vratane revitalizácie Národneho onkologického registra, zrýchenie diagnostických postupov, napr. aj zapojenie pacientskych skupín do kampaní na podporu prevencie, edukácie aj skríningov... Zaujíma nás, aký bude  plán realizácie našich požiadaviek: štandardy inter-disciplinárnej spolupráce,  napr hodnotenie (financie) konzultácie medzi lekármi zo strany zdravotných poisťovni, preplácanie second opinion, systémové riešenie paliatívnej, psychologickej a sociálnej starostlivosti o onkologického pacienta ... a tak ďalej.. 

Budeme musieť ešte veľa pracovať, pre dnešok si však pogratulujeme a povzbuďme sa aspoň skutočnosťou, že PO DVOCH DESIATKACH ROKOV KONEČNE MÁME DOKUMENT NA ÚROVNI ZÁKONA, ktorý sa  snaží mať AMBÍCIE USKUTOČŇOVAŤ ZMENY NEBLAHÉHO STAVU SLOVENSKEJ ONKOLÓGIE NA ÚROVNI SYSTÉMU, ktoré verím, že budeme ďalej zdokonaľovať v záujme pacienta.