Národný skríning rakoviny hrubého čreva – čo to znamená?

Aliancia onkologických pacientov NIE RAKOVINE a o.z.Europacolon Slovensko ako aj viacero ďalších pacientskych organizácií dňa 20.2.2019 prezentovali svoju činnosť a symboly študentom právnickej fakulty v Trnave. Cieľom bolo oboznámiť  ich s náročnou a len málo v právnickej praxi odborne zastúpenou činnosťou - ochranou práv pacientov a občanov odkázaných na sociálnu pomoc. Veríme, že sme pod heslom “Staň sa ambasádorom pacientskej organizácie” získali mladé odborné posily v náročnom poslaní, ktoré prevažne leží na pleciach dobrovoľníkov a samotných pacientov. 

Pacientske organizácie sa často stretávajú s výzvami, na ktoré potrebujú právnu pomoc. Nájsť dobrých právnikov, ktorí poznajú a rozumejú práci pacientskych organizácií je však ťažké. Nový projekt so študentami práva Trnavskej univerzity ponúka riešenie. Študenti – právnici pod vedením JUDr. Kataríny Fedorovej, predsedníčky Združenia pacientov s hematologickými malignitami, budú počas najbližších mesiacov pomáhať pri riešení právnych potrieb. Vznikla nová spolupráca, ktorá doteraz na Slovensku neexistovala. 

Na konci workshopu každá pacientska organizácia dostala prideleného jedného študenta/ študentku, s ktorým bude počas nasledovných 3 mesiacov bližšie analyzovať reálne právne problémy, s ktorými sa pacientska organizácia v praxi stretáva. JUDr. Katarína Fedorová bude študentov viesť k tomu, aby spoločne s pacientskou organizáciou právne problémy vyriešili a pripravili aj prípadové štúdie a manuály postupu, s ktorými môžu pacientske organizácie ďalej pracovať. Po skončení štúdia práva majú zapojení študenti skvelú možnosť, ako sa stať ambasádormi pacientov a občianske združenia získajú odbornú, kvalifikovanú právnu pomoc pri riešení konkrétnych prípadov.