Pacientsky seminár

Členovia a dobrovoľníci OZ NIE RAKOVINE a OZ Europacolon Slovensko pracujú celoročne s vysokým nasadením pri napĺňaní ich hlavných cieľov – onkologická osveta verejnosti, pomoc pacientom  a ich blízkym, boj proti rakovine hrubého čreva, konečníka, prsníka,  pankreasu, karcinómu pľúc, melanómu a ďalších „veľkých onkologických diagnóz“. Je nutné, aby si dopĺňali znalosti v oblasti osvety, prevencie a liečby, zdravotnej politiky, sociálnej podpory a psychologickej  pomoci  pacientom postihnutých onko-diagnózami, a vymieňali si skúsenosti  a poznatky  s odborníkmi  a s ďalšími kolegami  z našich PACIENTSKYCH PORADNÍ i Klubov pomoci onkologickým pacientom na NOÚ v Bratislave, VOÚ Košice a tiež pripravili do "služby" aj nových kolegov v ďalšej novopripravovanej poradnii  na západnom  a strednom Slovensku. Preto sme pripravili Pacientsky seminár v dňoch  16. a 17.marca 2018 na ktorom  sa stretne až vyše  40 účastníkov -pacientskych adovokátov,  ambasadorov  dobrovoľníkov i odborníkov.

V rámci MARCA  - Európskeho mesiaca onkologickej  osvety sme pre nich pripravili aj informácie užitočné pri poskytovaní pomoci v nových poradenských okruhoch , ako napríklad podpora a upozornenie na potreby pacientov s pokročilými metastatickými  štádiami karcinómu hrubého čreva... Ďalej, nove informácie o nových liečebných prístupoch ako sú imunoterapie v onkológii a nové indikácie , aj tiež nové stratégie v osvete  napomáhajúce k zrýchleniu prístupu pacientov k diagnostike a liečbe pri karcinóme pankreasu... Radi by sme sa ešte zlepšovali,  pomáhali viac -  robíme to bez nároku na odmenu - , no nevyhnutné sú prostriedky  na vytváranie podmienok a vzdelávania v tejto práci. OZ NIE RAKOVINE - Europacolon Slovensko ako neziskové organizácie svoju činnosť uskutočňujú len vďaka podpore spoločensky  zodpovedných spoločností,  inštitúcií i drobných darcov. 

Aj vďaka Vám a Vašim 2% z daní a  vďaka  našim donorom, sme už zachránili stovky životov (formou zachytenia včasného štádia ochorenia v našich kampaniach), a naši dobrovoľníci pomohli už viac ako 1000 onkologickým pacientom v našich Pacientskych  poradniach a  Kluboch podpory v Košiciach i Bratislave a aj na našej infolinke.

Všetci pomáhajúci  ľudia majú naše  veľké uznanie, a vďaka  nim môžeme zorganizovať   aj tento edukačný seminár, ktorý im určite napomôže lepšie sa naštartovať do ďalšej náročnej práce, ktorá OZ NIE RAKOVINE a Europacolon Slovensko, ešte čaká. 

Dovoľte nám poďakovať sa za odbornú  podporu NOÚ Bratislava,  VOÚ Košice a spoločnostiam SERVIER, MSD, CELGENE - za refundáciu pokrytia nákladov na účasť pacientov a dobrovoľníkov  a  nákladov na zabezpečenie seminára a VšZP, EUROLAB LAMBDA, partnerom preventínych aktivít o.z.   ĎAKUJEME  spoločnosti HYUNDAI  SLOVENSKO – hlavnému partnerovi mobility o.z. NIE RAKOVINE.  – EUROPACON SLVENSKO. Ďakujeme dm - drogerie  - za milé vecné dary pre našich dobrovoľníkov.   Úprimná vďaka patrí Vám všetkým, ktorí s nami pomáhate zachraňovať životy a zmierňovať následky rakoviny na osudy občanov našej krajiny.

 

Jana Pifflová Španková, Patrik Herman, Bibiana Ondrejková

zakladatelia o.z. Europacolon Slovensko – aliancia NIE RAKOVINE

„Hráme  SPOLU o život”