Slovenské i svetové dominanty budú fialové

- na znak podpory bojujúcich s rakovinou pankreasu
- pre viac pozornosti najťažšej z onkologických diagnóz
- pre lepšiu znalosť  príznakov
- Pre hlasnejšie NIE RAKOVINE!
- ŽIADAME VIAC.  PRE PACIENTOV.  PRE ŽIVOT.

BRATISLAVA, TRNAVA, BANSKÁ BYSTRICA, ŽILINA, KOŠICE, 15. november 2018 - Po piatykrát v histórii bude 15. november Svetovým dňom boja proti rakovine pankreasu. Rakovina pankreasu je najzákernejším druhom rakoviny, ktorému až 95% pacientov podľahne. Slovensko je vo výskyte tejto diagnózy na smutnom druhom mieste na svete!

Podľa prieskumov viac ako 60% opýtaných nevie o tejto chorobe a jej príznakoch takmer nič. Prvým krokom k zlepšeniu situácie je osveta ruka v ruke s upozornením na jej závažnosť s cieľom podpory včasnej diagnostiky a intenzívnejšieho výskumu v tejto oblasti. 

Preto sa celá Európa a svet spája a 15. novembra 2018 organizuje kampane na podporu boja s rakovinou pankreasu. Symbolom pomoci pacientom s touto diagnózou sa stala fialová farba. Do fialovej farby sa preto rozsvietia desiatky významných budov a monumentov po celom svete, medzi nimi Opera v Sydney ci Eiffelova veža v Paríži.

A pripája sa aj Slovensko! Vo štvrtok, 15. novembra, si verejnosť pripína fialové stužky, oblieka fialové oblečenie a doplnky a rozsvecuje slovenské dominanty.

Na výzvu pacientskej aliancie NIE RAKOVINE a pacientskeho združenia EUROPACOLON SLOVENSKO zareagovali správcovia viacerých významných objektov na Slovensku, ktorí sa rozhodli vyjadriť podporu formou ich rozsvietenia na fialovo. Solidaritu s pacientmi a ich rodinnými príslušníkmi vyjadrujú spoločne zástupcovia samosprávy, štátnej správy i súkromného sektora. 

Na Slovensku budú 15. novembra na fialovo žiariť tieto slovenské  dominanty (v zátvorke správcovia objektov, ktorým ďakujeme za podporu):

• Most SNP s reštauráciou UFO v Bratislave (Magistrát hl. mesta SR Bratislava a spol. Siemens)
• Twin City Tower v Bratislave (HB Reavis)
• Budatínsky hrad (Považské múzeum a Žilinský samosprávny kraj)
• Divadlo Andreja Bagara v Nitre (DAB Nitra)
• Trnavská radnica (Mesto Trnava)
• Europa Business Center v Banskej Bystrici (EBC  Banská Bystrica)
• Dóm Sv. Alžbety v Košiciach (Rímskokatolícka cirkev, Farnosť sv. Alžbety Košice)
• Mestský úrad v Prešove (Mesto Prešov)
• Vodárenská veža v Prešove (Prešov Real)
• Bratislavský hrad (NR SR) – čakáme na odpoveď predsedu NR SR

Vysvietením svojich budov pracovísk a prevádzok na fialovo a pripnutím fialových stužiek sa do výzvy na znak solidarity rozhodli zapojiť aj viaceré spoločnosti, medzi nimi:

• Hotel Kaskády – Sliač
• Penzion ARTin v Nitre 
• CK Happy travel v Nitre 
• Quest bar v Trnave 
• Autoprofit v Galante
• Ranné vysielacie štúdiá v RTVS  - Slovenskej televízii, TV Markíza, TV JOJ

Zakladatelia pacientskeho hnutia a ambasádori Jana Pifflová Španková, Bibiana Ondrejková a Patrik Herman – tváre troch slovenských televízií, spolu s pacientskymi aktivistami i odborníkmi burcujú verejnosť do akcie. „ŽIADAJME VIAC - PRE PACIENTOV, PRE ŽIVOT. Povedzte aj vy NIE RAKOVINE PANKREASU!“ 

Jana Pifflová-Španková: „Pripnite si v tento deň fialovú stužku na svoje oblečenie alebo prostredníctvom facebookového profilu aliancie NIE RAKOVINE si virtuálnu fialovú stužku umiestnite k svojej profilovej fotografii, napíšte svoj príbeh či pošlite podporný odkaz pacientom či konkrétnym ľuďom, ktorým táto choroba zasiahla do života.“ 

Bibiana Ondrejková: „Vyjadrite povzbudenie chorým, šírte slová podpory spolu s osvetou o príznakoch elektronickou poštou i na sociálnych sieťach. Upozorňujme, že pankreas - malá podžalúdková žľaza - a ľudia trpiaci jej zhubným ochorením, si vyžadujú viac pozornosti a  starostlivosti.“

Patrik Herman: „Povedzme všetkým, ktorí majú vplyv na stav onkológie v našej krajine, že chceme zmenu! Že nechceme strácať svojich blízkych! Oblečme si preto 15. novembra čokoľvek fialové a dajme im najavo, že nás je veľa a že nám na našich životoch a životoch našich blízkych záleží.“ 

Pacientska aliancia NIE RAKOVINE a pacientske združenie EUROPACOLON SLOVENSKO v spolupráci s Národným onkologickým ústavom v Bratislave i Východoslovenským onkologickým ústavom v Košiciach pri tejto príležitosti organizuje aj podporné stretnutia pacientov a ich blízkych, odborníkov, dobrovoľníkov i zástupcov médií v priestoroch svojich poradní v spomínaných ústavoch. 

Dodatočné info:

Pomoc a podporu onkologickým pacientom už jedenásty rok prináša pacientska organizácia Europacolon Slovensko a piaty rok aj ľuďom trpiacim karcinómom pankreasu aliancia NIE RAKOVINE, na čele s ambasádormi a zakladateľmi združení - Janou Pifflovou  Špankovou, Patrikom Hermanom a  Bibianou Ondrejkovou - osobnosťami troch rôznych televízií.  

Spolu s dobrovoľníkmi z radov bývalých onkologických pacientov sa intenzívne venujú   tejto vážnej onkologickej diagnóze, šíria osvetu o príznakoch i prevencii, vzdelávajú verejnosť, pomáhajú pacientom v ich liečbe, poskytujú psychologickú a sociálnu podporu v priamom osobnom kontakte v pacientskych poradniach, ktoré fungujú v Národnom onkologickom ústave v Bratislave a Východoslovenskom onkologickom ústave v Košiciach

Pacientske združenie Europacolon Slovensko a aliancia NIE RAKOVINE je zakladajúcim členom Európskej platformy karcinómu pankreasu na pôde Európskeho parlamentu, organizácie Digestive Cancers Europe a Pancreatic Cancer Europe a Svetovej koalície World Pancreatic Cancer Coalition.

Odborne správne informácie o pankrease a jeho karcinóme, ako aj „fialové“ fotografie a odkazy, vysvietené dominanty, informácie o možnostiach podpory, sú k dispozícii na www.nierakovne.sk.