Úhrada HPV očkovania bol len začiatok: Spojili sme sa, aby sme podporili zlepšovanie prevencie rakoviny

Aliancia NIE RAKOVINE bola súčasťou diskusie za okrúhlym stolom na tému: Ako poraziť rakovinu spôsobenú HPV vírusom? Výsledkom je Dohoda o Pláne boja proti rakovine spôsobenej HPV na Slovensku. (Celé znenie v článku.)

V poslednom období sa nám spoločne so zástupcami zdravotníckeho sektora, pacientskych organizácií a odborných spoločností podarilo zrealizovať viacero aktivít a dôležitých cieľov v oblasti prevencie rakoviny spôsobenej vírusom HPV. Sme radi, že sme na odborno-politickej platforme za okrúhlym stolom mohli plynulo nadviazať na už zrealizované dôležité kroky, a to predstavením pilotného programu pre školy v oblasti prevencie HPV, rozhovormi o aktuálnych novinkách či diskusiami o zlepšení dostupnosti očkovania proti HPV.

Preventívne programy v oblasti onkológie potrebujú jasnú a konzistentnú stratégiu. Obzvlášť sa to týka ochorení spôsobených HPV, ktoré sa vyznačujú vysokou mierou preventability. Naším cieľom, ktorý je aj v súlade s Európskym plánom na boj proti rakovine, je do roku 2030 zvýšiť mieru zaočkovanosti proti vírusu HPV u dievčat na 90%, ako aj výrazne zvýšiť očkovanosť chlapcov.

Druhé stretnutie v rámci tejto iniciatívy sme absolvovali 21.4.2022. Výsledkom je Dohoda o Pláne boja proti rakovine spôsobenej HPV na Slovensku.

Jej celé znenie si prečítajte TU

Slovensko sa zaraďuje medzi štáty s najhoršími výsledkami z hľadiska výskytu rakoviny krčka maternice a počtu úmrtí spomedzi štátov Európskej únie. Sme preto veľmi radi, že svojimi aktivitami môžeme prispieť k pozitívnym zmenám, ktoré Slovensko posunú medzi vyspelejšiu časť Európskej únie.

Očkovanie pre všetky 12-ročné deti bez rozdielu

Ľudský papilomavírus (HPV) spôsobuje infekciu, s ktorou sa počas života stretne väčšina ľudí. V mnohých prípadoch vedie k životu ohrozujúcim ochoreniam: najčastejšie spôsobuje rakovinu krčka maternice, vagíny alebo análneho otvoru. Samotná rakovina krčka maternice spôsobená HPV vírusom je druhou najčastejšie sa vyskytujúcou rakovinou u žien vo veku 0-44 rokov na Slovensku.

Najnovšie štúdie ukazujú, že počet pacientiek, ktoré tomuto typu rakoviny podľahnú, by sa mohol významne znížiť, a to práve vďaka očkovaniu. „Mnoho ľudí nevie, že toto je jediný typ rakoviny, proti ktorému sa dá očkovať. Rodičia nevedia, že môžu takto pomôcť svojim deťom jednoduchým spôsobom,“ hovorí MUDr. Elena Prokopová, hlavná odborníčka pre pediatriu Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky.

Situácia sa však môže výrazne zmeniť, keďže od začiatku mája 2022 môže každý rodič na Slovensku dať bez doplatku zaočkovať proti HPV svoje dieťa od 12. do 13. roku života.

Intenzívne informačné kampane aj podpora cieleného vzdelávania Sprístupnenie očkovania pre deti je však iba začiatok cesty k zlepšeniu prevencie ochorení vyvolaných HPV na Slovensku. „Kým sa o možnostiach a prínosoch očkovania nedozvie čo najviac ľudí, nebude ani takýto dobrý prvý krok stačiť. Dnes potrebujeme, aby sa spojili všetky inštitúcie, ktoré majú možnosť informovať a vzdelávať, a cielene šírili správne informácie o možnostiach prevencie,“ vysvetľuje MUDr. Prokopová.

Slovenská spoločnosť primárnej pediatrickej starostlivosti preto navrhla Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu, v spolupráci s Ministerstvom zdravotníctva a pacientskymi organizáciami, realizáciu pilotného projektu onko-výchovy na stredných školách.

„Chceme otvoriť priestor na interaktívne vzdelávanie o prevencii onkologických ochorení, a to nielen v súvislosti s HPV, ale aj ďalšími rozšírenými a preventabilnými ochoreniami ako je rakovina hrubého čreva, prsníkov či pľúc,“ objasňuje MUDr. Prokopová.

Výzva sa stretla s pozitívnym ohlasom aj u relevantných ministerstiev. „Prevencia je kľúčová téma, ktorú ministerstvo zdravotníctva podporuje. Už dnes sa koordinujeme v aktivitách a spolupracujeme s hlavnými odborníkmi, pacientskymi organizáciami aj zdravotnými poisťovňami. Pilotný projekt na školách je dobrý spôsob ako začať hovoriť o prevencii priamo s mladými ľuďmi a vychovávať ich k zodpovednosti za vlastné zdravie,“ vyslovuje podporu štátny tajomník rezortu, prof. Robert Babeľa.

Rovnako pozitívne k projektu pristupuje aj Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu. „Pre rezort školstva je mimoriadne dôležité podporovať vzdelávanie o prevencii a zodpovednosti za zdravie. Tento rok chceme vyskúšať pilotný projekt na 10 školách, na ktorých sa budú žiaci vzdelávať interaktívnou formou. Ak sa to stretne s pozitívnym ohlasom, tak od septembra bude ministerstvo školstva pokračovať v tomto projekte na ďalších školách po celom Slovensku“, uviedla štátna tajomníčka Svetlana Síthová.