Čo sú NET?

Neuroendokrinné tumory (NET) sú skupinou nádorov, ktoré vznikajú v nervových bunkách a v bunkách žliaz nazývaných neuroendokrinné bunky, ktoré tvoria neuroendokrinný systém. Existuje niekoľko typov NET, najčastejšie sú NET tráviacej trubice, NET pankreasu a NET pľúc.

Sú vzácne, tvoria len 2 percentá nádorových ochorení vyskytujú sa rovnako u mužov i u žien. Priemerný vek pri diagnóze je 50-60 rokov. Sú pomaly rastúce, od začiatku ochorenia do určenia diagnózy často uplynie 5 až 7 rokov. V porovnaní s inými nádorovými ochoreniami sú NET malé a obvykle rastú pomaly, aj niekoľko rokov, avšak niektoré NET môžu rásť rýchlejšie než ostatné. NET zvyčajne nespôsobujú zjavné príznaky do doby, než začnú rásť a šíriť sa. Viac ako 50 % NET sa rozšíri do iných častí tela skôr, než sa zistia.

Čo je príčinou NET?

Rovnako ako pri mnohých iných druhoch nádorových ochorení, presné príčiny vzniku väčšiny NET nie sú známe. Existujú však prípady, keď je príčina známa, alebo vzácne prípady spojené s genetickým syndrómom. U ľudí, ktorí majú niektorý z nasledujúcich vzácnych dedičných syndrómov, existuje väčšie riziko vzniku NET.

  • Mnohočetná endokrinná neoplázia 1. typu (MEN 1)
  • Neurofibromatóza 1. typu
  • von Hippel-Lindau syndróm (VHL)