Diagnóza

Lekári na správnu diagnostiku NET používajú kombináciu vyšetrení a zobrazovacích metód. Zisťujú tiež anamnézu a robia fyzikálne vyšetrenia. Lekár sa môže rozhodnúť urobiť biopsiu, aby zistil, aký typ NET pacient má. Na diagnostiku a sledovanie dlhodobého zdravotného stavu pacienta môžu byť použité aj iné vyšetrenia ako napríklad vyšetrenie nádorových markerov.

Anamnéza je záznam súčasných príznakov, rizikových faktorov a zdravotných problémov, ktoré pacient mal v minulosti. Pri diagnostikovaní neuroendokrinného tumoru tiež lekárovi môže pomôcť anamnéza príbuzných pacienta.

Biopsia - Ak má lekár podozrenie na NET, môže odobrať vzorku tkaniva, kde má podozrenie na výskyt tumoru. Zvyčajne sa na to používa metóda nazvaná „biopsia tenkou ihlou“, keď sa do tela zavedie tenká ihla na odobratie tkaniva - je to podobné odberu krvi.

Krvné testy - Vzorky krvi sa odoberajú hneď pre niekoľko vyšetrení. Medzi markery NET pankreasu, ktoré môžu byť zisťované a merané v krvi, patria:

  • Chromogranín A (CgA) – to je najdôležitejší nádorový marker pre NET a je prítomný v krvnom obehu. Pri 60 % až 80 % funkčných i nefunkčných neuroendokrinných tumorov tráviaceho traktu a pankreasu sú hladiny CgA v krvných testoch vyššie, než je obvyklé.
  • Hladiny ostatných nádorových markerov v krvi, a to tých, ktoré sa uvoľňujú funkčnými NET produkujúcimi hormónmi. Medzi tieto markery patria hormóny a peptidy, ako je somatostatín, pankreatický polypeptid, inzulín, gastrín, glukagón, neurotenzín a vazointestinálny peptid (VIP).
  • Ak výsledky týchto testov naznačia prítomnosť NET, zvyčajne sa robia zobrazovacie vyšetrenia

Zobrazovacie vyšetrenia - Medzi hlavné zobrazovacie techniky využívané na diagnostiku a monitorovanie neuroendokrinných tumorov NET patrí ultrazvuk (sonografia), počítačová tomografie (CT), a magnetická rezonancia (MR). Tiež môže byť použitá pozitronová emisná tomografia (PET).

Ultrazvuk brucha – môže sa použiť na vyšetrenie orgánov vnútri brucha. Napríklad môže jednoducho nájsť NET i sekundárne tumory (metastázy) v pečeni. Ultrazvuk brucha má však obmedzené možnosti pri odhaľovaní veľmi malých tumorov.

Endoskopický ultrazvuk – môže pomôcť zachytiť menšie tumory, ktoré nemusia byť jasne viditeľné na ultrazvuku brucha.

CT a MR sú dve z najdôležitejších zobrazovacích techník na diagnostiku NET. Tieto techniky sa môžu použiť na určenie polohy a veľkosti tumorov.

PET - je unikátny druh zobrazovacej techniky, ktorá umožňuje lekárom vidieť, ako v skutočnosti fungujú orgány a tkanivá v tele. Pri tomto vyšetrení sa injekciou vstrekne veľmi malá dávka rádioaktivnej látky, tzv. stopovacej látky, do žily v paži. PET vyšetrenie dokáže zistiť a zaznamenať energiu vydávanú stopovacou látkou v bunkách. Detailné trojrozmerné snímky z PET vyšetrenia sa potom vytvárajú na počítači. PET vyšetrenie sa zvyčajne kombinuje s CT, aby sa vytvoril obraz o veľkosti, umiestnení a stave NET.Používa sa PET/CT s 68 Ga-DOTAC.