Liečba

Liečba neuroendokrinného nádorového ochorenia závisí najmä od miesta tumoru, či a do akých ďalších častí tela sa rozšíril, či tumor vylučuje hormóny a či je príčinou symptómov. Vo väčšine prípadov sa robí operácia. Farmakologická liečba sa používa na zmiernenie príznakov a/alebo na kontrolu rastu tumoru. Je možné využiť i rádioterapiu a chemoterapiu.

Operácia - Operácia je zvyčajne prvou voľbou liečby v prípade, že zobrazovacie vyšetrenia ukazujú, že primárny tumor je lokalizovaný v jednej časti tela, alebo sa rozšíril obmedzene v jednom orgáne. V prípade, že je možné tumor operatívne úplne odstrániť, nemusí byť potrebná žiadna ďalšia liečba. Aj v prípade, že sa primárny tumor rozšíril (metastázoval), stále môže byť možné operačne odstrániť časť tumoru a prípadné ďalšie sekundárne tumory.

Takáto operácia sa nazýva cytoredukčná operácia (debulking) a predstavuje zmenšenie masy tumoru. Ak GEP-NET blokujú orgán, ako napríklad črevá, potom môže byť operácia užitočná pre ich uvoľnenie. Ak sa nádor rozšíril do pečene, môže sa operačne odstrániť časť pečene obsahujúca tumor.

Rádioterapia - Rádioterapia je jednou z možností liečby NET. Na zničenie alebo poškodenie rakovinových buniek sa využívajú vysokoenergetické častice alebo vlny, napríklad rentgenové lúče, gamma žiarenie, zväzky elektrónov alebo protóny. Intraoperačná rádioterapia (IORT) je relatívne nový a veľmi presný spôsob rádioterapie počas chirurgického zákroku.

Ožarovanie sa aplikuje počas operácie priamo do oblasti, kde bol odstránený tumor. To môže pomôcť odstrániť mikroskopické nádorové bunky a potenciálne znížiť možnosť opätovného rastu tumoru.

Chemoterapia - zahŕňa použitie protirakovinových (cytotoxických) liekov na zničenie rakovinových buniek, zvyčajne tým, že zastavia schopnosť rakovinových buniek rásť a deliť sa. Systémová chemoterapia sa robí cez krvný obeh, aby zasiahla neuroendokrinné rakovinové bunky v tele.

Cielená biologická liečba - Cielená protinádorová liečba sú lieky alebo iné látky, ktoré blokujú rast, vývoj a šírenie tumoru tým, že prekážajú konkrétnym molekulám zapojeným do karcinogenézy (procesu, v ktorom sa z normálnych buniek stávajú rakovinové bunky), nádorového cievneho systému a rastu tumoru.

Analógy somatostatínu - Analógy somatostatínu sú lieky, ktoré napodobňujú účinok somatostatínu. Somatostatín je hormón – chemický posol, ktorý sa prirodzene tvorí v tele. Môže zastaviť nadmernú produkciu iných hormónov, ktoré sú príčinou príznakov neuroendokrinných tumorov, ako je hnačka, záchvatovité sčervenanie pokožky a dušnosť.

Analógy somatostatínu môžu obmedziť príznaky NET tým, že zabránia telu, aby produkovalo príliš veľa hormónov. Môžu tiež potláčať rast určitých typov NET. Injekcia s týmto prípravkom sa môže podávať až trikrát denne alebo pacient môže dostať dlhšie pôsobiacu injekciu, ktorej účinok vydrží asi po dobu jedného mesiaca.

Interferón - Interferón sa niekedy nazýva biologickou liečbou alebo imunoterapiou a používa sa na liečbu niektorých pacientov s NET. Niekedy sa interferón užíva ako samostatná liečba NET. Často sa však podáva s analógmi somatostatínu ako súčasť kombinovanej terapie. Interferón nemusí byť vhodnou liečbou pre všetkých pacientov s NET.