Prognóza NET pankreasu

Prognóza je názor lekára týkajúci sa ďalšieho priebehu ochorenia. Prognóza a miera prežitia pacientov s neuroendokrinnými tumormi (NET) závisí od niekoľkých faktorov:

Ďalšími faktormi, ktoré ovplyvňujú, čo sa stane v dlhodobom horizonte, je celkový zdravotný stav pacienta a to, či má nejaké ďalšie zdravotné ťažkosti.