Prognóza NET pankreasu

Prognóza je názor lekára týkajúci sa ďalšieho priebehu ochorenia. Prognóza a miera prežitia pacientov s neuroendokrinnými tumormi (NET) závisí od niekoľkých faktorov:

  • Umiestnenie – kde primárny tumor v tele vznikol;
  • Metastázy – či sa tumor rozšíril do ďalších orgánov;
  • Veľkosť – veľkosť tumoru;
  • Príznaky – ako pacienta ovplyvňuje po fyzickej a psychickej stránke;
  • Funkčný alebo nefunkčný - či uvoľňuje niektoré hormóny v množstve, ktoré spôsobuje klinické príznaky (ako je napríklad karcinoidový syndróm);
  • Štádium – ako pokročilé je nádorové ochorenie;
  • Stupeň (grade) tumoru – ako rýchlo či pomaly rastie;
  • Komplikácie – aké ďalšie zdravotné ťažkosti môže spôsobiť.

Ďalšími faktormi, ktoré ovplyvňujú, čo sa stane v dlhodobom horizonte, je celkový zdravotný stav pacienta a to, či má nejaké ďalšie zdravotné ťažkosti.