Výhody domáceho podávania liečby onkologickým pacientom s NET

Počas pandémie koronavírusu onkologickí pacienti patria medzi rizikové skupiny. Mnohí musia často chodiť do zdravotníckych zariadení kvôli pravidelnému podávaniu chemoterapeutickej či inej liečby a v tomto prostredí im hrozí zvýšené riziko nákazy.

Onkologickí pacienti podstupujúci liečbu majú navyše zníženú imunitu a prípadné ochorenie na koronavírus by sa mohlo u nich vážne skomplikovať.

Niektorí pacienti s gastroenteropankreatickými NET majú možnosť domáceho podávania liečby, ktorá riziko nákazy koronavírusom v nemocničnom prostredí výrazne znižuje. Liek môžu dostávať doma, bez nutnosti chodiť do zdravotníckeho zariadenia. Forma podania je injekciou, zvyčajne raz za 28 dní.

Injekciu má podávať zdravotnícky pracovník (ZP) alebo opatrovateľ (rodinný príslušník, asistent, alebo priateľ), alebo si po náležitej inštrukcii od ZP môže pacient injekciu podávať sám. O tom, či si injekciu podá sám, alebo mu ju podá iná vyškolená osoba, rozhodne lekár.

Ak injekciu podáva zdravotnícky pracovník alebo niekto iný, kto bol vyškolený (člen rodiny sociálny asistent) injekcia sa podáva do hornej, vonkajšej časti sedacieho svalu alebo hornej vonkajšej časti stehna. Ak si po príslušnom vyškolení pacient injekciu podáva sám, injekcia sa má podať do hornej vonkajšej strany stehna. Injekčná ihla je vybavená bezpečnostným systémom, ktorý zabraňuje poraneniu.

Pacientska organizácia NIE RAKOVINE chce pomôcť pacientom s gastroenteropankreatickými NET, ktorí majú možnosť domáceho podávania liečby a ponúka im okrem podpory aj úplne novú terénnu sociálnu službu - pomoc domácich onko asistentov, ktorí by boli pacientom s NET v čase koronakrízy nápomocní pri domácej aplikácii potrebnej liečby.