Tlačová správa - POVEDZME NIE RAKOVINE PANKREASU

POVEDZME NIE RAKOVINE PANKREASU - aj v náročnom roku 2020: život zachraňujúcimi informáciami, celospoločenskou i praktickou podporou. Spojme sa v podpore pacientov s vážnou onkologickou diagnózou!

19. novembra je najvyšší čas

Je na čase, aby ste lepšie spoznali svoj pankreas.
Pre seba. Pre svojich blízkych.

Je načase, aby ste sa naučili jeho príznaky aj možnosti prežívania aj s ďalším neuroendokrinným tumorom (NET). Je čas na celkom novú podporu pacientom s NET, a na viac poznatkov o rakovine, životospráve a výžive...

Na Svetový deň boja s rakovinou pankreasu a NET 2020 si nájdite čas - urobiť zmenu.

Pacientska organizácia NIE RAKOVINE, člen WORD PANCREATC CANCER COALITION, v čase pandémie COVID-19 pomáha chrániť pacientov so zriedkavými neuroendokrinnými tumormi pankreasu (NET) a iných orgánov. Preto im prináša NOVÚ TERÉNNU SOCIÁLNU SLUŽBU - POMOC DOMÁCICH ONKOASISTENTOV. Domácu sociálnu službu a edukačnú podporu prináša pacientom na subkutánnej injekčnej liečbe aby im podporou a edukáciou pomohli redukovať rizikové kontakty, výjazdy do zdravotných zariadení. Časom plánujú službu onkoasistentov ponúkať aj pacientom s inými malígnymi ochoreniami.

Aliancia NIE RAKOVINE predstaví celosvetovú fialovú podpornú kampaň o karcinómoch pankreasu a NET pre rok 2020. Tiež prináša pacientom jedinečnú komplexnú užitočnú knihu „ŽIVOTOSPRÁVA PRI LIEČBE NÁDOROV TRÁVIACEJ SÚSTAVY – rady lekárov a pacientov“. Dobrovoľníci NIE RAKOVINE niekoľko rokov zbierali v Pacientskych poradniach najčastejšie otázky, mýty a fakty vo vzťahu výživy a rakoviny. Po rokoch práce a po víťaznom obhájení celoeurópskeho grantu, prináša odpovede v 150 stranovej publikácii kolektívu autorov pacientov - špičkových slovenských odborníkov z onkológie chirurgie, psychológie, nutrície a pacientskej advokácie. Kniha obsahuje aj foto recepty overené samotnými pacientmi.

19. novembra 2020 sa odborníci, pacientske organizácie, rodiny pacientov, ich priatelia, novinári a dobrovoľníci spoja, aby povedali NIE RAKOVINE a podporili ľudí trpiacich rakovinou pankreasu. „Snažíme sa upriamiť pozornosť na rakovinu pankreasu, ktorá si nutne vyžaduje viac pozornosti a pokroku v liečbe, aby pacienti mohli bojovať a prežiť. Tento rok upozorňujeme aj na život a liečbu pacientov so zriedkavými neuroendokrinnými tumormi (NET) pankreasu a ďalších orgánov. Aktuálne im ponúkame novú terénnu sociálnu službu - pomoc pri domácej subkutánnej injekčnej liečbe, ktorá je pre nich určená,“ hovorí prezidentka NIE RAKOVINE Jana Pifflová Španková.

Tlačová správa WPCD 2020