Pripájame sa k žiadosti o urýchlené riešenie problémov v ambulanciách prvého kontaktu

Ako organizácia zastupujúca onkologických pacientov pridávame sa k plnému zneniu listu ministrovi zdravotníctva od Asociácie pre ochranu práv pacientov:

Oceňujeme, že ministerstvo zdravotníctva plánuje vytvorenie nových ambulancií, chce podporovať ich otváranie v najkritickejších regiónoch a nastaviť novú sieť všeobecných lekárov. Slovenská realita je, žiaľ, taká, že nám chýba 3 500 lekárov a približne 2 000 ďalších lekárov je v dôchodkovom veku. Zároveň chýba aj 10 000 sestier. Z toho sa dá ľahko usúdiť, že počas pandémie nevzniknú nové ambulancie, ale ide o víziu na najbližšie roky. V kritickom pandemickom období je potrebné odbremeniť nemocnice, dostať zdravotnú starostlivosť do ambulancií a čo najbližšie k pacientom do ich domáceho prostredia s cieľom predísť komplikáciám a úmrtiam.

Preto navrhujeme:

Vážený pán minister, vyššie spísané návrhy sú len časť z toho, čo by sa dalo z pohľadu pacientov urobiť pre zlepšenie fungovania primárnej ambulantnej a domácej zdravotnej starostlivosti za súčasných podmienok, počas pandémie. Veríme, že sa našimi návrhmi budete zaoberať a podarí sa vám ich preniesť do praxe. Všeliek na COVID-19 dnes nemáme a vakcinácia je v týchto dňoch stále len nádejou do budúcnosti, preto budeme radi, ak prijmete rady tých, ktorí sa snažia v tejto neľahkej dobe nájsť možnosti na zlepšenie, a to nielen nás pacientov.

Počas súčasnej situácie pravidelne informujeme, našich členov a širokú verejnosť o aktívnom dianí v zdravotníctve. Uverejňujeme a aktualizujeme ich na našej webovej a Facebookovej stránke. Sme pripravení spolupracovať a podporovať návrhy vlády, ministerstva, parlamentu. Ponúkame MZ SR spoluprácu, ktorá by bola potrebná a v neposlednom rade prospešná najmä pre najviac ohrozené skupiny pacientov.

PhDr. Mária Lévyová prezidentka Asociácia na ochranu práv pacientov SR

s podporou Aliancie NIE RAKOVINE - jej členov, onkologických pacientov a zakladateľov
Jana Pifflová Španková, Patrik Herman, Bibiana Ondrejková

Kompletné znenie otvoreného listu nájdete tu