NOVEMBER JE MESIAC OSVETY O KARCINÓME PĽÚC

Keby česká herečka Libuše Šafránková mohla, povedala by: starajte sa o seba, všímajte si príznaky a najmä neodkladajte návštevu lekára!

Legendárna Popoluška, Michal Dočolomanský, ale aj Marián Geišberg boli tuhí fajčiari, čo je najrizikovejší faktor karcinómu pľúc. Nie však jediný. Rakovina pľúc útočí aj na nefajčiarov, ľudí ktorí sú vystavení rôznym karcinogénnym látkam v rizikových povolaniach, znečistenému ovzdušiu, alebo majú iné ochorenia pľúc.

Za posledný rok hrali pľúca hlavnú úlohu v celom svete, vo všetkých médiách. Lenže pľúca nerovná sa iba Covid-19, je tu aj karcinóm pľúc, zákerné tiché a veľmi časté ochorenie, ktoré nerozdýcha ročne viac ako 2000 Slovákov.

Až tri štvrtiny pacientov prichádzajú k lekárovi v pokročilom štádiu

Napriek pokroku v diagnostike a liečbe zomrie každoročne na rakovinu pľúc vo svete približne toľko ľudí, ako na rakovinu prsníka, rakovinu prostaty a rakovinu hrubého čreva a konečníka dohromady.

Buďte pozorní a nepodceňujte prvotné signály!

V skorých štádiách rakoviny pľúc sa príznaky zvyčajne neprejavujú. V pľúcach je totiž málo nervových zakončení, preto skoré štádia rakoviny pľúc len zriedka spôsobujú bolesti. Mnoho skorých štádií rakoviny pľúc je odhalených ako náhodný nález pri vyšetrení z iného dôvodu.

Ako hovorí Doc. MUDr. Ivan Solovič,CSc., svetová kapacita v oblasti tuberkulózy a pľúcnych chorôb a expert WHO pre liečbu tuberkulózy: „Každý kašeľ, ktorý trvá dlhšie ako tri týždne, by mal byť vyšetrený pľúcnym lekárom. Takisto zmena kvality dýchania, dýchavičnosť, či pískanie na prieduškách.

Pacienti však prichádzajú veľmi neskoro, často v inoperabilných štádiách. Vysoký počet karcinómov sa zachytí iba náhodne, napríklad v rámci interných predoperačných vyšetrení.

Posledný pandemický rok tiež skomplikoval situáciu, odsunuli sa do úzadia všetky preventívne prehliadky. Nutne sa musíme vrátiť k prevencii, ku ktorej patrí aj snímka pľúc, čo je najjednoduchšie vyšetrenie, ktoré môže ordinovať každý lekár.“

SPOZNAJTE PRÍZNAKY RAKOVINY PĽÚC » »

Keď nastupuje liečba

Liečba závisí od štádia, v ktorom sa karcinóm zachytí. „V skorých klinických štádiách nemalobunkového karcinómu pľúc je chirurgická. Spočíva v kompletnom odstránení nádoru aj s okolitým pľúcnym tkanivom a lymfatickými uzlinami,“ hovorí MUDr. Michal Urda, primár Oddelenia pneumológie a ftizeológie z Rooseveltovej nemocnice v Banskej Bystrici.

„Pokročilejšie neoperovateľné klinické štádiá, ktorých je žiaľ väčšina, sa liečia systémovo. Na výber podľa špecifík nádoru a stavu pacienta je chemoterapia, imunoterapia, kombinácia imunoterapie s chemoterapiou a cielená liečba. V niektorých prípadoch je potrebná aj kombinácia s rádioterapiou,“ dopĺňa náš špičkový odborník na pneumoonkológiu na Slovensku.

Inovatívna liečba nie je na Slovensku samozrejmosť

Ako aj pri mnohých iných onkologických diagnózach, inovatívna liečba budúcnosti spočíva v imunoterapii, ktorá využíva imunitný systém pacienta v boji proti nádorovým bunkám. Kým v zahraničí sa imunoterapia rakoviny pľúc považuje za štandardnú liečbu, jej dostupnosť je pre našich pacientov naďalej obmedzená.

Výrazná nerovnosť v dostupnosti modernej liečby pre slovenských pacientov v porovnaní s európskymi je znepokojujúci fakt. „Pacienti s karcinómom pľúc majú šancu na dlhší a kvalitnejší život jedine vďaka modernej diagnostike a liečbe. Príkladom sú predovšetkým cielená liečba a imunoterapia. Vyžadujú si špecifickú diagnostiku, ktorá identifikuje kandidátov vhodných pre danú liečbu. Táto moderná diagnostika je v SR k dispozícii v určených diagnostických centrách,“ potvrdzuje prof. MUDr. Lukáš Plank, CSc., Hlavný odborník MZ SR pre patológiu.

Vo využívaní modernej liečby sme na chvoste EÚ (na základe stavu úhrady 13 kombinácií liekov a indikácií)

S imunoterapiou pritom dostávajú onkologickí pacienti v pokročilých štádiách ochorenia novú nádej na dlhší a kvalitnejší život!

Slovensko je jedna z posledných krajín v rámci únie, v ktorej musia pacienti a lekári za túto možnosť (často neúspešne) bojovať, keďže väčšina indikácií nie je plošne hradená. Podľa údajov IQVIA napríklad v Nemecku dokážu zaradiť nový liek do verejného zdravotného poistenia v priebehu pár týždňov, no u nás sa toto obdobie ráta na roky.

Žiadny pacient nemá toľko času. „Ani zmeny v zákone, ktoré sa udiali v roku 2018, nepriniesli želaný efekt. Po neschválení žiadosti poisťovňou sa pacienti a ich rodiny neraz utiekajú k verejným zbierkam, platia si liečbu z vlastných úspor alebo svoje prípady medializujú. Pacienti tak vynakladajú veľa síl nielen na boj s chorobou, ale aj so systémom,“ potvrdzuje Jana Pifflová Španková z aliancie NIE RAKOVINE.

Všetky informácie o rakovine pľúc, vrátane príznakov, diagnostiky a liečby, nájdete TU » »