Slovenský pacient nemôže byť obeťou krízy v zdravotníctve! Predložili sme návrhy, ako eliminovať pretrvávajúce problémy v onkológii

Zástupcovia onkologických pacientov, vrátane aliancie NIE RAKOVINE, dlhodobo volajú po zlepšení stavu onkológie na Slovensku a predkladajú autoritám zoznam konkrétnych požiadaviek a návrhov, ktoré by výrazne zlepšili liečbu a život onkologických pacientov. Stav v slovenskom zdravotníctve je po výpovediach lekárov a problémoch so štátnym rozpočtom nebezpečne blízko ku kolapsu, a preto žiadame príslušné ministerstvá a orgány, aby zdravie občanov postavili na prvé miesto!

Zdravotníctvo v novej kríze

Na nevyhnutné zmeny v onkológii upozorňujeme kompetentných zákonodarcov naprieč politickým spektrom už od roku 2018. Inak tomu nebolo ani na piatom ročníku konferencie ONKOLÓGIA NA SLOVENSKU: realita vs. očakávania 2022 za prítomnosti významných predstaviteľov štátu, premiéra Eduarda Hegera a ministra zdravotníctva Vladimíra Lengvarského.

„Ani po piatich rokoch sa však väčšina požadovaných zmien nepretavila do praxe, a každodenná realita onkologických pacientov na Slovensku zostáva naďalej veľmi vážna. Pandémia ani nespokojnosť zdravotníkov však už ďalej nemôžu byť zámienkou na ignorovanie ich potrieb,“ hodnotí situáciu Eva Kováčová z Ligy proti rakovine.

Záznam z konferencie si pozrite tu:

Investičný dlh a nedostatky vo vzdelávaní zdravotníkov a verejnosti znásobila pandémia, ústiaca do odkladania zdravotnej starostlivosti. Dnes túto krízu dopĺňa vyostrená situácia, v ktorej vyše 2000 lekárov podalo výpovede, aby upozornili na to, že v súčasných podmienkach už nie je možné poskytovať bezpečnú a modernú starostlivosť.

Zdravotnícky sektor sa búri proti predloženému štátnemu rozpočtu, ktorý podľa nich nezohľadňuje potreby zdravotníctva, vrátane onkológie. „To všetko v realite znamená, že pacienti s rakovinou sa nedostanú vôbec alebo včas k diagnostike a liečbe a ich životy zostanú v ďalšom ohrození. Zdravie našich obyvateľov nikdy nebolo skutočnou, ale len falošnou prioritou tých, ktorí majú moc,“ hovorí Miroslava Fövényes z OZ Lymfoma a Leukémia Slovensko.

Memorandom vyzývame k akcii

Aktuálny stav onkologickej starostlivosti i odporúčania pre jej budúcnosť sme spolu s ďalšími pacientskymi organizáciami zhrnuli v spoločnom memorande, ktoré sme 18. októbra odovzdali do rúk zástupcom ministerstva zdravotníctva. „Obávame sa, že štát ako taký rezignoval na právo onkologických pacientov mať liečbu a starostlivosť v súlade s dobou, so zvyškom Európy či Chartou práv pacienta. Nestačí nám pochopene rezortu zdravotníctva, už konečne musia spojiť sily všetky relevantné rezorty, aby sme dokázali stihnúť ten vlak pokroku, ktorý dokáže ochraňovať životy aj pred zabijakom, akým je u nás rakovina,“ uviedla Jana Pifflová Španková, prezidentka pacientskej aliancie NIE RAKOVINE.

Súčasťou požiadaviek pacientov sú aj návrhy na konkrétne kroky k zlepšeniu manažmentu pacienta, skríningov a prevencie, liečby či paliatívnej a hospicovej starostlivosti na Slovensku. Prečítajte si ich TU.

V oblasti osvety o prevencii rakoviny, voláme takisto po udržateľných riešeniach. „Tento rok sme spustili pilotný projekt edukácie o prevencii rakoviny na stredných školách, ktorý sa stretol s mimoriadne dobrým prijatím tak u študentov, ako aj u pedagógov,“ hovoria zástupcovia organizácií Liga proti rakovine a NIE RAKOVINE. „Vieme, že podobné programy majú veľký zmysel, máme dokonca aj dáta, ktoré to podporujú, no zavedenie podobnej výučby do riadneho vyučovacieho procesu je zatiaľ v nedohľadne.“

Záleží nám na stave onkológie na Slovensku, nenecháme sa odradiť!

V aliancii NIE RAKOVINE očakávame rýchle posuny predovšetkým v oblasti skríningov a ich osvetovej podpory, vo včasnej primárnej diagnostike, personalizovanej onkologickej diagnostiky či dostupnej psychologickej, paliatívnej i hospicovej starostlivosti. Sme pripravení pozitívnym zmenám dopomôcť s rovnakým zanietením, s akým šírime onkologickú osvetu - dlhodobo vzdelávame a podporujeme chorých a spájame všetkých, ktorí dokážu zlepšiť situáciu v onkológii. Držme si palce!

Všetky požiadavky pacientov nájdete v MEMORANDE PACIENTSKYCH ORGANIZÁCII