Aliancia NIE RAKOVINE sa obracia na gynekológov a pediatrov s výzvou k aktívnej spolupráciV rámci osvetovej kampane o prevencii rakoviny krčka maternice si dovoľujeme úctivo ponúknuť spoluprácu Vám, vážená pani doktorka, vážený pán doktor, s cieľom vytvoriť nádejné spojenie k dosiahnutiu čo najvyššej informovanosti o rizikách vírusu HPV zrozumiteľnej pre všetky ženy i rodičov mládeže.

Veľmi nám záleží na tom, aby na rakovinu krčka maternice už nemusela zomrieť žiadna žena. V zmysle našich jasne stanovených priorít Vás prosíme, pokúste sa o "vymazanie" tohto typu rakoviny s nami! Pretože mnohé, čo sme na poli prevencie a v boji proti onkologickým ochoreniam na Slovensku dokázali, sme dokázali najmä vďaka Vám.

Výzva k aktívnej spolupráci

Vyzývame všetkých gynekológov (i pediatrov) na Slovensku, aby sa stali ambasádormi osvetovej kampane NIE RAKOVINE KRČKA MATERNICE. Oslovujeme lekárov, aby sa pridali so svojimi odbornými ambulanciami do MAPY POMOCI, ktorú práve vytvárame pre pacientky a rodičov detí, kde jednoducho na mape vyhľadajú vo svojom okolí ambulanciu, kde im pomôžu.

Spolupracujúce ambulancie gynekológov i pediatrov budú ľahko rozoznateľné vďaka NÁLEPKE na dverách ambulancie s nápisom: V tejto ambulancii hovoríme spolu s Vami NIE RAKOVINE krčka maternice a rozmiestnením edukačných brožúr do čakární. Nálepky a brožúry posielame do každej ambulancie, ktorá sa zaregistruje do MAPY POMOCI.


Ďakujeme, že kliknutím na button

PRIDAŤ SVOJU AMBULANCIU NA MAPU POMOCI

prispejete k rozšíreniu vzácnej spolupráce gynekológov a pediatrov na Slovensku.