Pridať ambulanciu

V rámci osvetovej kampane o prevencii rakoviny krčka maternice si dovoľujeme úctivo ponúknuť spoluprácu Vám, vážená pani doktorka, vážený pán doktor a poprosiť o spoluprácu, a to o označenie ambulancie nálepkou, tiež o súhlas s uvedením Vášho pracoviska do MAPY POMOCI.

Vyzývame všetkých gynekológov a pediatrov, aby sa stali ambasádormi osvetovej kampane NIE RAKOVINE KRČKA MATERNICE a aby sa pridali so svojimi odbornými ambulanciami do MAPY POMOCI, ktorú práve vytvárame pre pacientky a rodičov detí, kde jednoducho na mape vyhľadajú vo svojom okolí ambulanciu, kde im pomôžu.

Spolupracujúce ambulancie gynekológov i pediatrov budú ľahko rozoznateľné vďaka NÁLEPKE na dverách ambulancie s nápisom: V tejto ambulancii hovoríme spolu s Vami NIE RAKOVINE krčka maternice a rozmiestnením edukačných brožúr do čakární. Nálepky a brožúry posielame do každej ambulancie, ktorá sa zaregistruje do MAPY POMOCI.

Online formulár

Veľmi by sme si priali, aby na rakovinu krčka maternice už nemusela zomrieť žiadna žena, spolu sa o to aspoň pokúsme. Mnohé, čo sme na poli prevencie a v boji proti rakovine na Slovensku dokázali, sme dokázali vďaka Vám. Vážime si to, ďakujeme a tešíme sa na spoluprácu i odozvu - veď každý jeden život za to stojí...

S úctou a vďakou, s prianím všetkého najlepšieho.

Jana Pifflová Španková
Patrik Herman
Bibiana Ondrejková

zakladatelia pacientskej aliancie NIE RAKOVINE

Lekári a odborníci o rakovine krčka maternice