Pridať ambulanciu

Vážená pani doktorka, vážený pán doktor,

dovoľte s úctou sa Vám pokloniť a poďakovať za starostlivosť o Vašich pacientov v tomto náročnom období. Ako predstavitelia pacientskej organizácie NIE RAKOVINE realizujeme osvetovú kampaň o prevencií rakoviny krčka maternice a prsníka v médiách, na sociálnych sieťach, aj na našich názorných edukačných podujatiach. Prinášame v nej zrozumiteľné informácie pre všetky ženy i rodičov mládeže - nielen o sekundárnej, ale i primárnej prevencii ochorenia či rizikách HPV, ktoré máte vo svojich rukách, spolu s pacientmi, práve Vy. Dovoľte nám preto podporiť Vás a úctivo Vám ponúknuť spoluprácu...

Vyzývame všetkých gynekológov a pediatrov, aby sa stali ambasádormi osvetovej kampane NIE RAKOVINE KRČKA MATERNICE a NIE RAKOVINE PRSNÍKA. Oslovujeme lekárov, aby sa pridali so svojimi odbornými ambulanciami do MAPY POMOCI, ktorú práve vytvárame pre pacientky a rodičov detí, kde ľahko na mape vyhľadajú vo svojom okolí ambulanciu, kde im pomôžu.

Spolupracujúce ambulancie pediatrov a gynekológov budú jednoducho rozoznateľné vďaka NÁLEPKE na dverách ambulancie s nápisom: V tejto ambulancii hovoríme spolu s Vami NIE RAKOVINE Krčka maternice a NIE RAKOVINE prsníka, a rozmiestnením edukačných brožúr do čakární. Nálepky ako aj brožúry do ambulancií dodáme každej ambulancií ktorá sa zaregistruje do MAPY POMOCI.

Dovoľujeme si Vás zdvorilo poprosiť o spoluprácu - a to o označenie ambulancie nálepkou, tiež o súhlas s uvedením Vášho pracoviska do MAPY POMOCI - odosielateľovi, alebo doručovateľovi tohto listu. Radi budeme každú spolupracujúcu ambulanciu i lekára propagovať.

V rámci osvetovej kampane o prevencii rakoviny krčka maternice a prsníka si dovoľujeme úctivo ponúknuť spoluprácu Vám, vážená pani doktorka, vážený pán doktor a poprosiť o spoluprácu, a to o označenie ambulancie nálepkou, tiež o súhlas s uvedením Vášho pracoviska do MAPY POMOCI.

Vyzývame všetkých gynekológov a pediatrov, aby sa stali ambasádormi osvetovej kampane NIE RAKOVINE KRČKA MATERNICE a NIE RAKOVINE PRSNÍKA, a aby sa pridali so svojimi odbornými ambulanciami do MAPY POMOCI, ktorú práve vytvárame pre pacientky a rodičov detí, kde jednoducho na mape vyhľadajú vo svojom okolí ambulanciu, kde im pomôžu.

Spolupracujúce ambulancie gynekológov i pediatrov budú ľahko rozoznateľné vďaka NÁLEPKE na dverách ambulancie s nápisom: V tejto ambulancii hovoríme spolu s Vami NIE RAKOVINE krčka maternice a NIE RAKOVINE prsníka, a rozmiestnením edukačných brožúr do čakární. Nálepky a brožúry posielame do každej ambulancie, ktorá sa zaregistruje do MAPY POMOCI.

Online formulár

Veľmi by sme si priali, aby na rakovinu krčka maternice a prsníka už nemusela zomrieť žiadna žena, spolu sa o to aspoň pokúsme. Mnohé, čo sme na poli prevencie a v boji proti rakovine na Slovensku dokázali, sme dokázali vďaka Vám. Vážime si to, ďakujeme a tešíme sa na spoluprácu i odozvu - veď každý jeden život za to stojí...

S úctou a vďakou, s prianím všetkého najlepšieho.

Jana Pifflová Španková
Patrik Herman
Bibiana Ondrejková

zakladatelia pacientskej aliancie NIE RAKOVINE

Lekári a odborníci o rakovine krčka maternice