Vakcinácia

Ochráňte vašu dcéru či syna očkovaním pred infekciou HPV!

Human papillomavirus (HPV) je onkogénny ľuský papilomavírus, proti ktorému existuje účinná prevencia - očkovanie.25

VAKCÍNA PROTI RAKOVINE – unikátny posun v preventívnej starostlivosti

 • 1982: preukázaná spojitosť medzi HPV a rozvojom karcinómu krčka maternice
 • 2006: predstavená vakcína proti HPV infekcii (typy 6, 11, 16, 18)
 • 2008: prof. Harald zur Hausen dostal za objav spojitosti medzi HPV a rakovinou krčka maternice Nobelovu cenu za medicínu

V súčasnosti je známych až 150 druhov HPV vírusu, a z nich HPV 31, 33, 45, 52, 58 spôsobujú okolo 20 percent prípadov rakoviny krčka maternice, HPV 16 a 18 sú zodpovedné až za 70 percent prípadov.26 Až 4 z 5 ľudí sa počas svojho aktívneho sexuálneho života stretne HPV vírusom, v populácii je už bežne rozšírený.

Európska komisia preto prijala na podnet WHO 4. februára 2021 Európsky plán boja proti rakovine. V rámci neho podporí úsilie členských štátov o očkovanie dievčat a chlapcov proti vírusom HPV s cieľom odstrániť rakovinu krčka maternice a iné druhy rakoviny spôsobené HPV infekciou. Cieľom je zaočkovať najmenej 90 % cieľovej populácie dievčat v EÚ a do roku 2030 výrazne zvýšiť oškovanie chlapcov. (World Health Organization)

Prirodzene prekonaná infekcia prebieha spravidla nepovšimnute, nezanecháva však dostatočné hladiny protilátok, preto je potrebné očkovanie. Infekcia sa rozvinie až u 20 percent HPV pozitívnych ľudí. Najčastejšie nakazení sú mladí ľudia vo veku 18-25 rokov. Najvyšší výskyt rakovinotvorného HPV je tiež vo vekovej kategórii 25–29 rokov. Vývoj od infekcie k nádoru môže trvať aj 15 rokov.15

Na Slovensku je miera zaočkovanosti nízka, hoci na rakovinu krčka maternice, ktorá sa spája s HPV vírusom, u nás ročne ochorie až 630 žien a až jedna tretina z nich aj zomrie.25

 • Každé dva dni sa na Slovensku objaví až 5 nových prípadov rakoviny súvisiacej s HPV infekciou
 • Každý deň u nás 1 človek zomrie na niektoré z týchto onkologických ochorení!
 • Ročne zaznamenáme až 900 novo diagnostikovaných prípadov HPV súvisiacich rakovín.25

Ide o rakovinu krčka maternice (99% prípadov súvisí s HPV vírusom), penisu (47% suvisí s HPV), vagíny (70% súvisí s HPV), konečníka (84% súvisí s HPV), vulvy (44% súvisí s HPV), ústnej dutiny (23% súvisí s HPV) a nosohltanu(35% súvisí s HPV).25

Prečo by sa proti HPV vírusu mali očkovať ženy aj muži?27

 • Obe pohlavia sú významne zaťažené chorobnosťou na karcinómy súvisiace s HPV
 • Ich výskyt narastá u mužov i žien.
 • Bez vakcinácie mužov nie je reálna eliminácia rakoviny krčka maternice.
 • HPV vakcinácia preukázala účinnosť voči určitým ochoreniam súvisiacim s HPV u oboch pohlaví.
 • Okrem skríningu karcinómu krčka maternice neexistujú štandardné skríningové programy na detekciu iných nádorových ochorení súvisiacich s HPV u mužov aj žien

Prečo je ideálne očkovať už tínedžerov? 28

 • Je u nich vysoká pravdepodobnosť, že pred začiatkom sexuálneho života nebudú nakazení HPV.
 • U sexuálne aktívnych ľudí sa v dobe vakcinácie už nedá vylúčiť nákaza HPV ani získanie HPV pozitivity do polroka od očkovania.
 • Vďaka zvýšenej imunitnej odpovedi je vakcína v tomto období najúčinnejšia!

Stopercentná imunitná odpoveď organizmu sa prejaví až po poslednej dávke!

Možnosti očkovania

Na Slovensku sú v súčasnosti dostupné dve vakcíny, očkovanie proti HPV sú odporúčané od januára 2019:

 • Dvojvalentná vakcína: je pre 12-ročné deti plne hradená zo zdravotného poistenia a sú v nej obsiahnuté 2 typy ľudského papilomavírusu (HPV typy 16 a 18). Lacnejšia, plne preplácaná 2-valentná vakcína pokrýva iba 47% HPV infekcií vyskytujúcich sa na Slovensku.28
 • Deväťvalentná vakcína obsahuje 9 najbežnejších typov HPV, ktoré spôsobujú anogenitálne rakoviny a nepríjemné genitálne bradavice. Je to jediná priama najširšia ochrana pred HPV infekciami, pokrýva 77 % HPV infekcií vyskytujúcich sa na Slovensku. 12-ročné deti majú vakcínu čiastočne hradenú zo zdravotného poistenia.28
  Staršie deti môžu využiť marketingové benefity zdravotných poisťovní, je potrebné aby sa rodičia informovali o aktuálnych benefitoch na očkovanie proti HPV vo svojej zdravotnej poisťovni.

Kým v iných krajinách je zaočkovanosť tínedžerov vysoká 42 (v Austrálii je proti HPV zaočkovaných 86% dievčat a 81% chlapcov, od roku od roku 2018 sa očkuje výlučne deväťvalentnou vakcínou, v Nemecku 53% dievčat vo veku 14-17 rokov, v Maďarsku 80 percent dievčat vo veku 12-13 rokov), v Českej republike je zaočkovaných viac ako 65% dievčat a viac ako 30% chlapcov.

Vysoká miera začkovanosti viedla k výraznej miere zníženia počtu infekcií súvisiacich s HPV a s ňou súvisiacich ochorení 28 (90% HPV infekcie, 90% genitálnych bradavíc, 45% predrakovinových zmien nízkeho stupňa, 85% predrakovinových zmien vysokého stupňa) U žien vakcinovaných aspoň jednou dávkou deväťvalentnej vakcíny sa ukázalo významné zníženie výskytu predrakovinových zmien28 nízkeho (60%) aj vysokého stupňa (80%).

Zdroje:

 1. 1Národný onkologický inštitút
 2. Walboomers JM, et al. J Pathol. 1999;189(1):12-9.
 3. Centers for Disease Control and Prevention. 2012; 61(15):258-261.
 4. GLOBCAN 2018 Globocan 2018, Graph production: Global Cancer, Observatory (http://gco.iarc.fr),
 5. ECIS - European Cancer Information System, 2020.
 6. 2 Cooper K J Clin Pathol (1991), 44:990-996.
 7. 3Oh ST, et al. Journal of Virology (2004), 78(5):2620-2626 ,
 8. 4Clancy S. Nature Education (2008), 7(1):60,
 9. 5Thomson E, et al. Journal od Cell Science (2013).
 10. 6Sehnal B, Sláma J. Remedia (2015); 25: 22-26.
 11. Bzhalava et al. Virology. 445 (1–2): 224–31. doi:10.1016/j.virol.2013.07.015. PMID 23928291.
 12. 7Leyden WA, et al, J Natl Cancer Inst. 2005;97(9):675-683.
 13. Andrae B, et al, J Natl Cancer Inst. 2008;100(9):622-629.
 14. 8TS MZ SR 7/11/2019; Národný portál zdravia.
 15. 10CHAM_CxCaFactsHCPQuestions_Flyer_SK_2018_FINAL
 16. 11Wright TC, et al. Gynecologic Oncology 136 (2015): 189-197
 17. 12www.mamejednadruhu.sk
 18. Poljak M, et al, Expert Rev Anti Infect Ther. 2010;8:1139–1162.
 19. 13RNDr..Rajecová O, Je čas na zmenu - Whitlock et al., Ann Intern Med., 2011, Andreas C. Chrysostomou et al., Viruses 2018, 10, 729
 20. 14 Skríning rakoviny krčka maternice na Slovensku: 1.MUDr. Oliver Sadovský, CSc.: Onkológia (Bratisl.), 2014; roč. 9(3): 144–148.
 21. 15 Odborné usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky na vykonávanie laboratórnej diagnostiky infekcie onkogénnymi ľudskými papilomavírusmi v prevencii karcinómu krčka maternice, Čiastka 19-23 Vestník MZ SR 2010.
 22. 16 Sehnal B, Sláma J. Remedia (2015); 25: 22-26
 23. 17HPV College JOURNAL, Březen 2019: www.hpvguide.eu/clanky/hpv-college-journal-ke-stazeni
 24. 18hpv16and18.com
 25. 19NOR, Incidencia zhubných nádorov v Slovenskej republike 2010, Vydavateľstvo NCZI, 2017.
 26. 20Doorbar J et al. Rev Med Virol. 2015;25(1):2-23.
 27. 21Hausen zur H. Virology (2009); 384(2): 260-5.
 28. 22www.gardsil9.com
 29. 23 Odborné usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky na vykonávanie laboratórnej diagnostiky infekcie onkogénnymi ľudskými papilomavírusmi v prevencii karcinómu krčka maternice,
 30. Čiastka 19-23 Vestník MZ SR 2010
 31. 24-26www.mamejednadruhu.sk
 32. 27hpv16and18.com
 33. 28Leyden WA, et al, J Natl Cancer Inst. 2005;97(9):675-683.,Andrae B, et al, J Natl Cancer Inst. 2008;100(9):622-629.
 34. 29Leyden WA, et al, J Natl Cancer Inst. 2005;97(9):675-683
 35. 30Skríning rakoviny krčka maternice na Slovensku : 1.MUDr. Oliver Sadovský, CSc.: Onkológia (Bratisl.), 2014; roč.
 36. 31-32NOR, Incidencia zhubných nádorov v Slovenskej republike 2010, Vydavateľstvo NCZI, 2017
 37. 33Sehnal B, Sláma J. Remedia (2015); 25: 22-26.
 38. 34-36 NOR, Incidencia zhubných nádorov v Slovenskej republike 2010, Vydavateľstvo NCZI, 2017
 39. 37Hausen zur H. Virology (2009); 384(2): 260-5
 40. 39-40www.gardasil9.com
 41. 41 Alemayehu A, Markus J, Závodná K, Lohajová Behulová R. RETROSPEKTÍVNA ANALÝZA ZASTÚPENIA GENOTYPOV VYSOKORIZIKOVÝCH HPV VÍRUSOV V SLOVENSKEJ POPULÁCII.Slov. Gynek. Pôrod., 24, 2017, s. 164 – 168
 42. 42-44www.gardasil9.com