Vakcinácia

Ochráňte vašu dcéru či syna očkovaním pred infekciou HPV!

Human papillomavirus (HPV) je jediný onkogénny ľuský papilomavírus, proti ktorému existuje účinná prevencia - očkovanie.25

VAKCÍNA PROTI RAKOVINE – unikátny posun v preventívnej starostlivosti

V súčasnosti je známych až 150 druhov HPV vírusu, a z nich HPV 31, 33, 45, 52, 58 spôsobujú okolo 20 percent prípadov rakoviny krčka maternice, HPV 16 a 18 sú zodpovedné až za 70 percent prípadov.26 Až 4 z 5 ľudí sa počas svojho aktívneho sexuálneho života stretne HPV vírusom, v populácii je už bežne rozšírený.

Prirodzene prekonaná infekcia prebieha spravidla nepovšimnute, nezanecháva však dostatočné hladiny protilátok, preto je potrebné očkovanie. Infekcia sa rozvinie až u 20 percent HPV pozitívnych ľudí. Najčastejšie nakazení sú mladí ľudia vo veku 18-25 rokov. Najvyšší výskyt rakovinotvorného HPV je tiež vo vekovej kategórii 25–29 rokov. Vývoj od infekcie k nádoru môže trvať aj 15 rokov.15

Na Slovensku je miera zaočkovanosti nízka, hoci na rakovinu krčka maternice, ktorá sa spája s HPV vírusom, u nás ročne ochorie až 600 žien a až jedna tretina z nich aj zomrie.25

Ide o rakovinu krčka maternice (99% prípadov súvisí s HPV vírusom), penisu (47% suvisí s HPV), vagíny (70% súvisí s HPV), konečníka (84% súvisí s HPV, vulvy (44 % súvisí s HPV), ústnej dutiny (23 % súvisí s HPV) a nosohltanu(35 % súvisí s HPV).25

Prečo by sa proti HPV vírusu mali očkovať ženy aj muži?27

Prečo je ideálne očkovať už tínedžerov? 28

Stopercentná imunitná odpoveď organizmu sa prejaví až po poslednej dávke!

Možnosti očkovania

Na Slovensku sú v súčasnosti dostupné dve vakcíny, očkovanie proti HPV sú odporúčané od januára 1019:

Kým v iných krajinách je zaočkovanosť tínedžerov vysoká42 (v Austrálii je proti HPV zaočkovaných 86% dievčat a 81% chlapcov, od roku od roku 2018 sa očkuje výlučne deväťvalentnou vakcínou, v Nemecku 53% dievčat vo veku 14-17 rokov, v Maďarsku 80 percent dievčat vo veku 12-13 rokov), v Českej republike je zaočkovaných viac ako 65% dievčat a viac ako 30% chlapcov.

Vysoká miera začkovanosti viedla k výraznej miere zníženia počtu infekcií súvisiacich s HPV a s ňou súvisiacich ochorení28 (90% HPV infekcie, 90% genitálnych bradavíc, 45 %predrakovinových zmien nízkeho stupňa, 85 % predrakovinových zmien vysokého stupňa) U žien vakcinovaných aspoň jednou dávkou deväťvalentnej vakcíny sa ukázalo významné zníženie výskytu predrakovinových zmien28 nízkeho (60%) aj vysokého stupňa (80%).

Zdroje:

 1. 1Národný onkologický inštitút
 2. Walboomers JM, et al. J Pathol. 1999;189(1):12-9.
 3. Centers for Disease Control and Prevention. 2012; 61(15):258-261.
 4. GLOBCAN 2018 Globocan 2018, Graph production: Global Cancer, Observatory (http://gco.iarc.fr),
 5. ECIS - European Cancer Information System, 2020.
 6. 2 Cooper K J Clin Pathol (1991), 44:990-996.
 7. 3Oh ST, et al. Journal of Virology (2004), 78(5):2620-2626 ,
 8. 4Clancy S. Nature Education (2008), 7(1):60,
 9. 5Thomson E, et al. Journal od Cell Science (2013).
 10. 6Sehnal B, Sláma J. Remedia (2015); 25: 22-26.
 11. Bzhalava et al. Virology. 445 (1–2): 224–31. doi:10.1016/j.virol.2013.07.015. PMID 23928291.
 12. 7Leyden WA, et al, J Natl Cancer Inst. 2005;97(9):675-683.
 13. Andrae B, et al, J Natl Cancer Inst. 2008;100(9):622-629.
 14. 8TS MZ SR 7/11/2019; Národný portál zdravia.
 15. 10CHAM_CxCaFactsHCPQuestions_Flyer_SK_2018_FINAL
 16. 11Wright TC, et al. Gynecologic Oncology 136 (2015): 189-197
 17. 12www.mamejednadruhu.sk
 18. Poljak M, et al, Expert Rev Anti Infect Ther. 2010;8:1139–1162.
 19. 13RNDr..Rajecová O, Je čas na zmenu - Whitlock et al., Ann Intern Med., 2011, Andreas C. Chrysostomou et al., Viruses 2018, 10, 729
 20. 14 Skríning rakoviny krčka maternice na Slovensku: 1.MUDr. Oliver Sadovský, CSc.: Onkológia (Bratisl.), 2014; roč. 9(3): 144–148.
 21. 15 Odborné usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky na vykonávanie laboratórnej diagnostiky infekcie onkogénnymi ľudskými papilomavírusmi v prevencii karcinómu krčka maternice, Čiastka 19-23 Vestník MZ SR 2010.
 22. 16 Sehnal B, Sláma J. Remedia (2015); 25: 22-26
 23. 17HPV College JOURNAL, Březen 2019: www.hpvguide.eu/clanky/hpv-college-journal-ke-stazeni
 24. 18hpv16and18.com
 25. 19NOR, Incidencia zhubných nádorov v Slovenskej republike 2010, Vydavateľstvo NCZI, 2017.
 26. 20Doorbar J et al. Rev Med Virol. 2015;25(1):2-23.
 27. 21Hausen zur H. Virology (2009); 384(2): 260-5.
 28. 22www.gardsil9.com
 29. 23 Odborné usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky na vykonávanie laboratórnej diagnostiky infekcie onkogénnymi ľudskými papilomavírusmi v prevencii karcinómu krčka maternice,
 30. Čiastka 19-23 Vestník MZ SR 2010
 31. 24-26www.mamejednadruhu.sk
 32. 27hpv16and18.com
 33. 28Leyden WA, et al, J Natl Cancer Inst. 2005;97(9):675-683.,Andrae B, et al, J Natl Cancer Inst. 2008;100(9):622-629.
 34. 29Leyden WA, et al, J Natl Cancer Inst. 2005;97(9):675-683
 35. 30Skríning rakoviny krčka maternice na Slovensku : 1.MUDr. Oliver Sadovský, CSc.: Onkológia (Bratisl.), 2014; roč.
 36. 31-32NOR, Incidencia zhubných nádorov v Slovenskej republike 2010, Vydavateľstvo NCZI, 2017
 37. 33Sehnal B, Sláma J. Remedia (2015); 25: 22-26.
 38. 34-36 NOR, Incidencia zhubných nádorov v Slovenskej republike 2010, Vydavateľstvo NCZI, 2017
 39. 37Hausen zur H. Virology (2009); 384(2): 260-5
 40. 39-40www.gardasil9.com
 41. 41 Alemayehu A, Markus J, Závodná K, Lohajová Behulová R. RETROSPEKTÍVNA ANALÝZA ZASTÚPENIA GENOTYPOV VYSOKORIZIKOVÝCH HPV VÍRUSOV V SLOVENSKEJ POPULÁCII.Slov. Gynek. Pôrod., 24, 2017, s. 164 – 168
 42. 42-44www.gardasil9.com