Očkovanie

Ochráňte vašu dcéru či syna očkovaním pred infekciou HPV!

Human papillomavirus (HPV) je onkogénny ľuský papilomavírus, proti ktorému existuje účinná prevencia - očkovanie.25

VAKCÍNA PROTI RAKOVINE – unikátny posun v preventívnej starostlivosti

 • 1982: preukázaná spojitosť medzi HPV a rozvojom karcinómu krčka maternice
 • 2006: predstavená vakcína proti HPV infekcii (typy 6, 11, 16, 18)
 • 2008: prof. Harald zur Hausen dostal za objav spojitosti medzi HPV a rakovinou krčka maternice Nobelovu cenu za medicínu

V súčasnosti je známych až 150 druhov HPV vírusu, a z nich HPV 31, 33, 45, 52, 58 spôsobujú okolo 20 percent prípadov rakoviny krčka maternice, HPV 16 a 18 sú zodpovedné až za 70 percent prípadov.26 Až 4 z 5 ľudí sa počas svojho aktívneho sexuálneho života stretne HPV vírusom, v populácii je už bežne rozšírený.

Európska komisia preto prijala na podnet WHO 4. februára 2021 Európsky plán boja proti rakovine. V rámci neho podporí úsilie členských štátov o očkovanie dievčat a chlapcov proti vírusom HPV s cieľom odstrániť rakovinu krčka maternice a iné druhy rakoviny spôsobené HPV infekciou. Cieľom je zaočkovať najmenej 90 % cieľovej populácie dievčat v EÚ a do roku 2030 výrazne zvýšiť oškovanie chlapcov. (World Health Organization)

Prirodzene prekonaná infekcia prebieha spravidla nepovšimnute, nezanecháva však dostatočné hladiny protilátok, preto je potrebné očkovanie. Infekcia sa rozvinie až u 20 percent HPV pozitívnych ľudí. Najčastejšie nakazení sú mladí ľudia vo veku 18-25 rokov. Najvyšší výskyt rakovinotvorného HPV je tiež vo vekovej kategórii 25–29 rokov. Vývoj od infekcie k nádoru môže trvať aj 15 rokov.15

Na Slovensku je miera zaočkovanosti nízka, hoci na rakovinu krčka maternice, ktorá sa spája s HPV vírusom, u nás ročne ochorie až 630 žien a až jedna tretina z nich aj zomrie.25

 • Každé dva dni sa na Slovensku objaví až 5 nových prípadov rakoviny súvisiacej s HPV infekciou
 • Každý deň u nás 1 človek zomrie na niektoré z týchto onkologických ochorení!
 • Ročne zaznamenáme až 900 novo diagnostikovaných prípadov HPV súvisiacich rakovín.25

Ide o rakovinu krčka maternice (99% prípadov súvisí s HPV vírusom), penisu (47% suvisí s HPV), vagíny (70% súvisí s HPV), konečníka (84% súvisí s HPV), vulvy (44% súvisí s HPV), ústnej dutiny (23% súvisí s HPV) a nosohltanu(35% súvisí s HPV).25

Prečo by sa proti HPV vírusu mali očkovať ženy aj muži?27

 • Obe pohlavia sú významne zaťažené chorobnosťou na karcinómy súvisiace s HPV
 • Ich výskyt narastá u mužov i žien.
 • Bez vakcinácie mužov nie je reálna eliminácia rakoviny krčka maternice.
 • HPV vakcinácia preukázala účinnosť voči určitým ochoreniam súvisiacim s HPV u oboch pohlaví.
 • Okrem skríningu karcinómu krčka maternice neexistujú štandardné skríningové programy na detekciu iných nádorových ochorení súvisiacich s HPV u mužov aj žien

Prečo je ideálne očkovať už tínedžerov? 28

 • Je u nich vysoká pravdepodobnosť, že pred začiatkom sexuálneho života nebudú nakazení HPV.
 • U sexuálne aktívnych ľudí sa v dobe vakcinácie už nedá vylúčiť nákaza HPV ani získanie HPV pozitivity do polroka od očkovania.
 • Vďaka zvýšenej imunitnej odpovedi je vakcína v tomto období najúčinnejšia!

Stopercentná imunitná odpoveď organizmu sa prejaví až po poslednej dávke!

Ochráňte vašu dcéru či syna pred infekciou HPV očkovaním!

Očkovanie je vhodné rovnako pre ženy aj mužov, keďže HPV sa netýka len krčka maternice, ale spôsobuje ďalšie onkologické ochorenia. Najčastejšie nakazení sú mladí ľudia vo veku 18-25 rokov. Vývoj od infekcie k nádoru môže trvať aj 15 rokov.

Možnosti očkovania na Slovensku

Na Slovensku sú v súčasnosti dostupné dve vakcíny, očkovanie proti HPV je odporúčané od januára 2019:

 • Dvojvalentná vakcína je pre 12-ročné deti plne hradená zo zdravotného poistenia a sú v nej obsiahnuté 2 typy ľudského papilomavírusu (HPV typy 16 a 18). Dvojvalentná vakcína pokrýva 47 % HPV infekcií vyskytujúcich sa na Slovensku.
 • Deväťvalentná vakcína obsahuje 9 najbežnejších typov HPV, ktoré spôsobujú anogenitálne rakoviny a genitálne bradavice. Pokrýva 77 % HPV infekcií vyskytujúcich sa na Slovensku.

Rodičia, nepremeškajte šancu zaočkovať svoje deti ZADARMO

Od 1. 5. 2022 obe vakcíny plne hradené zo zdravotného poistenia pre 12-ročné deti rovnako pre dievčatá ako aj chlapcov (teda od 12 rokov do 12 rokov a 364 dní).

Kým v iných krajinách je zaočkovanosť tínedžerov vysoká 42 (v Austrálii je proti HPV zaočkovaných 86% dievčat a 81% chlapcov, od roku od roku 2018 sa očkuje výlučne deväťvalentnou vakcínou, v Nemecku 53% dievčat vo veku 14-17 rokov, v Maďarsku 80 percent dievčat vo veku 12-13 rokov), v Českej republike je zaočkovaných viac ako 65% dievčat a viac ako 30% chlapcov.

Vysoká miera začkovanosti viedla k výraznej miere zníženia počtu infekcií súvisiacich s HPV a s ňou súvisiacich ochorení 28 (90% HPV infekcie, 90% genitálnych bradavíc, 45% predrakovinových zmien nízkeho stupňa, 85% predrakovinových zmien vysokého stupňa) U žien vakcinovaných aspoň jednou dávkou deväťvalentnej vakcíny sa ukázalo významné zníženie výskytu predrakovinových zmien28 nízkeho (60%) aj vysokého stupňa (80%).

Prečo by sa proti HPV vírusu mali očkovať ženy aj muži?

 • Infikovať sa HPV infekciou je možné v každom veku
  Očkovanie proti HPV infekcii je vhodné aj pre dospelé ženy.
 • Chrániť sa pred možným onkologickým ochorením vyvolaným HPV je dôležité a má zmysel aj v staršom veku
 • Ak už je pacient nakazený jedným typom HPV, očkovacia látka ho môže ochrániť pred ďalšími typmi vírusu obsiahnutými vo vakcíne, prípadne pred opakovanou infekciou
  (Očkovanie aj vo vyššom veku ochráni pred opätovnou nákazou ako aj pred nákazou inými typmi HPV - ktoré môžu patriť medzi vysokorizikové HP)
 • Vakcináciu proti HPV gynekológovia odporúčajú aj ženám po konizácii, t.j. operáciu krčka maternice, počas ktorej sa odstránia prekancerózne zmeny
  Očkovanie môže významne znížiť riziko recidívy prekanceróznych zmien.
 • Cieľom očkovania je zabrániť infekcii, či už počas obdobia začatia sexuálneho života, ktoré je kritickým obdobím pre infekciu HPV, ako aj u žien očkovaných v dospelosti, ktoré boli liečené na prekancerózne zmeny krčka maternice.
 • Každá žena, ktorá by chcela zvýšiť svoje šance, že v budúcnosti nedostane rakovinu krčka maternice, sa môže dať zaočkovať. Ochrana má význam aj v staršom veku..

Zdroje:

 1. 1Národný onkologický inštitút
 2. Walboomers JM, et al. J Pathol. 1999;189(1):12-9.
 3. Centers for Disease Control and Prevention. 2012; 61(15):258-261.
 4. GLOBCAN 2018 Globocan 2018, Graph production: Global Cancer, Observatory (http://gco.iarc.fr),
 5. ECIS - European Cancer Information System, 2020.
 6. 2 Cooper K J Clin Pathol (1991), 44:990-996.
 7. 3Oh ST, et al. Journal of Virology (2004), 78(5):2620-2626 ,
 8. 4Clancy S. Nature Education (2008), 7(1):60,
 9. 5Thomson E, et al. Journal od Cell Science (2013).
 10. 6Sehnal B, Sláma J. Remedia (2015); 25: 22-26.
 11. Bzhalava et al. Virology. 445 (1–2): 224–31. doi:10.1016/j.virol.2013.07.015. PMID 23928291.
 12. 7Leyden WA, et al, J Natl Cancer Inst. 2005;97(9):675-683.
 13. Andrae B, et al, J Natl Cancer Inst. 2008;100(9):622-629.
 14. 8TS MZ SR 7/11/2019; Národný portál zdravia.
 15. 10CHAM_CxCaFactsHCPQuestions_Flyer_SK_2018_FINAL
 16. 11Wright TC, et al. Gynecologic Oncology 136 (2015): 189-197
 17. 12www.mamejednadruhu.sk
 18. Poljak M, et al, Expert Rev Anti Infect Ther. 2010;8:1139–1162.
 19. 13RNDr..Rajecová O, Je čas na zmenu - Whitlock et al., Ann Intern Med., 2011, Andreas C. Chrysostomou et al., Viruses 2018, 10, 729
 20. 14 Skríning rakoviny krčka maternice na Slovensku: 1.MUDr. Oliver Sadovský, CSc.: Onkológia (Bratisl.), 2014; roč. 9(3): 144–148.
 21. 15 Odborné usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky na vykonávanie laboratórnej diagnostiky infekcie onkogénnymi ľudskými papilomavírusmi v prevencii karcinómu krčka maternice, Čiastka 19-23 Vestník MZ SR 2010.
 22. 16 Sehnal B, Sláma J. Remedia (2015); 25: 22-26
 23. 17HPV College JOURNAL, Březen 2019: www.hpvguide.eu/clanky/hpv-college-journal-ke-stazeni
 24. 18hpv16and18.com
 25. 19NOR, Incidencia zhubných nádorov v Slovenskej republike 2010, Vydavateľstvo NCZI, 2017.
 26. 20Doorbar J et al. Rev Med Virol. 2015;25(1):2-23.
 27. 21Hausen zur H. Virology (2009); 384(2): 260-5.
 28. 22www.gardsil9.com
 29. 23 Odborné usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky na vykonávanie laboratórnej diagnostiky infekcie onkogénnymi ľudskými papilomavírusmi v prevencii karcinómu krčka maternice,
 30. Čiastka 19-23 Vestník MZ SR 2010
 31. 24-26www.mamejednadruhu.sk
 32. 27hpv16and18.com
 33. 28Leyden WA, et al, J Natl Cancer Inst. 2005;97(9):675-683.,Andrae B, et al, J Natl Cancer Inst. 2008;100(9):622-629.
 34. 29Leyden WA, et al, J Natl Cancer Inst. 2005;97(9):675-683
 35. 30Skríning rakoviny krčka maternice na Slovensku : 1.MUDr. Oliver Sadovský, CSc.: Onkológia (Bratisl.), 2014; roč.
 36. 31-32NOR, Incidencia zhubných nádorov v Slovenskej republike 2010, Vydavateľstvo NCZI, 2017
 37. 33Sehnal B, Sláma J. Remedia (2015); 25: 22-26.
 38. 34-36 NOR, Incidencia zhubných nádorov v Slovenskej republike 2010, Vydavateľstvo NCZI, 2017
 39. 37Hausen zur H. Virology (2009); 384(2): 260-5
 40. 39-40www.gardasil9.com
 41. 41 Alemayehu A, Markus J, Závodná K, Lohajová Behulová R. RETROSPEKTÍVNA ANALÝZA ZASTÚPENIA GENOTYPOV VYSOKORIZIKOVÝCH HPV VÍRUSOV V SLOVENSKEJ POPULÁCII.Slov. Gynek. Pôrod., 24, 2017, s. 164 – 168
 42. 42-44www.gardasil9.com