Príčiny vzniku rakoviny pľúc

Fajčenie

Najzásadnejší a dobre známy rizikový faktor, ktorý je najčastejšou príčinou vzniku rakoviny pľúc. Typický pacient je preto tuhý fajčiar vo veku od 55 do 80 rokov. Za drvivú väčšinu prípadov môže fajčenie, a nielen aktívne. Cigareta je doslova smrtiaci zlozvyk. Vyrastať vo fajčiarskej rodine, pracovať vo fajčiarskom prostredí, to všetko môže viesť k ochoreniu.Ďalšie rizikové faktory rakoviny pľúc:

Rizikové povolania

– ľudia pracujúci v prostredí, kde sú vystavení karcinogénnym látkam (azbest a pod.)

Znečistené ovzdušie

– vyšší výskyt rakoviny pľúc je pozorovaný v mestách, oproti vidieckym oblastiam

Iné ochorenia pľúc

– pacienti s pľúcnou formou tuberkulózy a chronickou obštrukčnou chorobou pľúc patria medzi osoby so zvýšeným rizikom rakoviny pľúc.