Inovatívna liečba

Slovenský pacient má smolu, k mnohým kvalitným liekom sa nedostane

Všetci pacienti si zaslúžia adekvátnu modernú liečbu. Na Slovensku to nie je samozrejmosť. „Pacienti s karcinómom pľúc majú šancu na dlhší a kvalitnejší život jedine vďaka modernej diagnostike a liečbe,“ upozorňuje Jana Pifflová Španková z aliancie NIE RAKOVINE, ktorá dlhodobo bojuje za práva a lepší život pre všetkých onkologických pacientov. „Nedovoľme, aby nám utiekla možnosť naskočiť na vlak, ktorý postupne robí z karcinómu pľúc vyliečiteľné ochorenie - podobne, ako je karcinóm prsníka. Nezmierme sa so zastaralými terapiami, potrebujeme nielen lepšiu dostupnosť inovácií, ale aj viac odborníkov pneumológov a onkológov, ako aj dostupnosť kvalitnej molekulárnej diagnostiky,“ vraví.

„Kým sa pacient dostane k adekvátnej liečbe, trvá to neúnosne dlho,“ dodáva Doc. MUDr. Ivan Solovič,CSc. „Naráža na kolos administratívy a dostupnosť inovatívnych liekov pre pacientov nie je ani zďaleka taká, ako v iných európskych krajinách. Táto úmorná cesta trvá aj dva mesiace, je pridlhá, komplikovaná, plná medzičlánkov a s neistým výsledkom. A dva mesiace sú v prípade karcinómu pľúc priveľa.“

Smutné čísla

Z registrovaných 95 moderných liekov na onkologické ochorenia za posledných 10 rokov je u nás dostupná len tretina, teda 31.

Za rok 2020 vstúpil do systému úhrad zo zdravotného poistenia u nás iba 1 onkologický liek.

Z dostupných 37 nových indikácií v rámci liekov na karcinóm pľúc je u nás iba zopár.

Budúcnosť sú včasnejšie štádiá liečené inovatívnymi liečbami

Celý svet zaznamenáva prevratné zmeny v oblasti rakoviny pľúc. Nové výskumy a vedecké objavy priniesli nové liečivá, lenže na Slovensku o nich zatiaľ len snívame. V okolitých krajinách (napríklad v takom Rumunsku, Bulharsku, Poľsku, Chorvátsku, Slovinsku, či v Čechách!) sú pri tom štandardom.

Čo znamenajú nové lieky a prečo ich potrebujeme? Nielenže v skorších štádiách majú potenciál urobiť z karcinómu liečiteľné ochorenie, čo bolo doteraz doslova sci-fi, ale tieto lieky aj znižujú riziko návratu ochorenia. Zatiaľ čo v zahraničí sa medicína zaoberá personalizovanou liečbou, u nás mnohé inovatívne lieky chýbajú. S novou modernou liečbou je možné predĺžiť pacientom život, alebo premeniť túto závažnú diagnózu „len“ na chronické ochorenie.

Rakovina pľúc je liečiteľná, keby:

  • pacient nepodceňoval príznaky ochorenia a navštívil lekára včas, nie až v neoperovateľných štádiách
  • liečba by mohla byť podaná v skorších štádiách ochorenia, bola by účinnejšia
  • sa karcinóm nezachytil často náhodne, napríklad v rámci predoperačných vyšetrení

Následná liečba závisí od štádia, v ktorom sa karcinóm zachytí: začína sa chirurgickým odstránením, pokročilejšie štádiá sa liečia systémovo – chemoterapia, imunoterapia, alebo kombinácia chemoterapia plus imunoterapia, cielená liečba. Slovensko má minimum inovatívnej liečby (cielenej a imunoterapie)a problém so špecifickou diagnostikou, ktorá identifikuje, aká liečba je pre daného pacienta (a daný typ rakoviny) vhodná. Laboratórne testy po biopsii už dokážu určiť nielen to, či je rakovina prítomná, ale aj o aký typ ide. Špecialisti (genetici, patológovia) majú následne z odobraného tkaniva možnosť zistiť prítomnosť vybraných markerov či genetických mutácií a tak lepšie predikovať správanie ochorenia. Onkológom to pomáha určiť optimálnu liečbu pacienta.

Spomínaná imunoterapia využíva imunitný systém pacienta v boji proti nádorovým bunkám. Stojí za ňou úžasný výskum, ktorému bola dokonca udelená aj Nobelova cena. Imunoterapie pokrývajú viacero indikácií a vedeli by tak zachrániť viac pacientov, no na Slovensku ich máme minimum. Pre rakovinu pľúc sú u nás dostupné k dnešnému dňu iba dve a z toho je kategorizovaná táto moderná liečba iba pre jednu indikáciu. Oproti vyspelej Európe, kde sú dostupné inovatívne terapie hneď pre niekoľko desiatok indikácií, je situácia našich pacientov zúfalo neporovnateľná! Máme síce tendenciu hovoriť, že liečime imunoterapiou, no v realite je tu k dispozícii len zlomok možností, ktoré využívajú okolité krajiny. S tým sa nemôžeme zmieriť.