Čo je rakovina kože

Rakovina kože je ľahko spozorovateľná, pretože ju na rozdiel od iných druhov rakovín vieme spozorovať sami. V DNA kožných buniek sa začínajú tvoriť mutácie a tieto bunky sa ďalej neprirodzene množia. Keďže sa dokáže veľmi rýchlo rozširovať, treba jednať rýchlo. Väčšina druhov rakoviny kože je liečiteľná a to najmä v začiatočnej fáze. Existujú 3 hlavné typy rakoviny kože. Prvé dva nazývame nemelanómová, tretím typom je melanóm kože, a práve ten je najnebezpečnejší.

Tri typy rakoviny kože:

  1. Bazocelulárny karcinóm – tzv. bazalióm kože.
  2. Spinocelulárny karcinóm – tzv. spinalióm kože,
  3. Melanóm kože.

Čo je to melanóm?

Melanóm je zhubný nádor kože, ktorý vzniká premenou melanocytov, buniek tvoriacich pigment. Patrí k najzhubnejším a najzákernejším nádorom pre svoju schopnosť rýchlej tvorby metastáz s letálnym koncom. Melanóm sa môže objaviť v každom veku, iba zriedkavo sa objaví u detí do 10 rokov. Najčastejšie sa objavuje medzi pacientmi od 30 do 40 rokov a od 55-70 rokov. Za vznik ochorenia sú podľa onkodermatovenerologičky MUDr. Desany Boreckej z Národného onkologického ústavu zodpovedné hlavne dva faktory: genetická náchylnosť, obzvlášť svetlý typ kože a prostredie v ktorom sa človek pohybuje (geologická poloha a UV lúče).