Prevencia

Každé spálenie slnkom je spojené s rizikom rakoviny kože. Z toho dôvodu je leto najviac rizikové obdobie, ale napríklad aj taká exotická dovolenka v zime. Akákoľvek vysoká expozícia UV žiareniu môže viesť k vzniku kožných nádorov. Časté a intenzívne vystavovanie sa slnečnému žiareniu v mladosti môže spôsobiť problémy neskôr, koža si pamätá spálenie aj po desiatich, dvadsiatich rokoch. „Fotoprotekcia a fotoprotektívne prostriedky sú najúčinnejšie a najdôležitejšie opatrenie v starostlivosti o kožu. Prvoradé je nespáliť sa a čo možno najviac využívať pobyt v prirodzenom tieni,“ upozorňuje MUDr. Desana Borecká.

Fotoprotektívne prostriedky sú látky, ktoré chránia kožu pred UV lúčmi, inými slovami sunscreen alebo opaľovací krém. Voľba faktora opaľovacieho krému závisí od kože, nadmorskej výšky, oblačnosti, aktivít a podobne. Pri prvom pobyte na slnku by sme mali použiť stredne vysokú až vysokú ochranu a pri postupnom opálení sa môže faktor znižovať. Každá koža má vlastnosť „opravovať“ poškodenia, ktoré v nej napríklad po nadmernom UV žiarení vznikli, ale ak sú tieto negatívne vplyvy opakované, v určitej fáze sú už poškodenia také, že to jednoducho nedokáže.

Mladí ľudia, čo majú melanóm, sú neraz tí, ktorí boli v detstve opakovane spálení a najmä tí, ktorí majú geneticky daný rizikový typ kože. Ide o svetlý typ, ktorý má veľa znamienok. Toto sú z hľadiska kožných nádorov najzraniteľnejší ľudia,“ vraví odborníčka.