Liečba

Podľa MUDr. Desany Boreckej z NOÚ, špecialistky na diagnostiku a liečbu kožných nádorov, zažíva liečba metastázujúceho melanómu zlatú éru. Vďaka objaveniu nových liečebných postupov, ako imunoterapia a cielená liečba, majú pacienti lepšiu prognózu aj pri tomto ochorení. Chemoterapia je využívaná iba u pacientov, u ktorých sú tieto moderné postupy kontraindikované. Pri diagnóze melanóm a jeho prognózach je najdôležitejší včasný záchyt a následne hrúbka nádoru. Tá ovplyvňuje dobu do vzniku prvých metastáz aj celkovú dobu prežitia.

Ak má pacient tenký melanóm s nízkym rizikom, po odstránení takéhoto typu melanómu má veľkú šancu byť kompletne zdravý. Vždy je nevyhnutný operačný zákrok, melanóm sa odstraňuje s tzv. bezpečnostným lemom kože, ktorý je veľmi individuálny. „Niekedy je to päť milimetrov okolo a aj do hĺbky a inokedy dva centimetre. Závisí to od spomínanej hrúbky samotného melanómu, pretože inak je riziko, že sa nádorové bunky dostanú do organizmu,“ hovorí MUDr. Desana Borecká.