Pacienti a metastatický melanóm

Na jednej strane spektra vnimame pacientov s malými, histologicky tenkými melanómami, ktorých sa darí úplne vyliečiť rozšírenou chirurgickou excíziou (vyrezaním aj s časťou okolitej zdravej kože). Na druhej strane spektra sú pacienti s metastázami, u ktorých boli ešte donedávna veľmi obmedzené liečebné možnosti a ich prežívanie po objavení sa metastáz bolo veľmi krátke.

Dobrou správou je, že aj Slovensko vstúpilo do "zlatého štandardu “ v možnostiach liečby metastázujúceho melanómu, je to aj výsledok boja nášho združenia NIE RAKOVINE za pravá našich pacientov na rovnosť v dostupnosti liečby." Hovorí Jana Pifflová Španková, prezidentka organizácie NIE RAKOVINE.

Čo to znamená... U pôvodne takmer neliečiteľného ochorenia je tu konečne éra, kedy sa vďaka dostupnosti tzv. cielenej liečby a imunoterapie aj naši pacienti dostávajú k výraznému zlepšeniu prognóz a lepšej kvality života aj s týmto ochorením...

Ďalšia dobrá správa je, ze sa súčasnosti sa stále uskutočňujú ďalšie štúdie s týmito novými liekmi a ich ďalšími kombináciami. A veľkou nádejou sú dobré výsledky úspešných skúmaní zameraných na skoré štádia s cieľom toto ochorenie úplne vyliečiť..

Myslite na to, že akúkoľvek zmenu znamienok, jeho výrazne zmenené sfarbenie, či tvar, stojí za cestu k dermatológovi (kožnému lekárovi)