Ochranné faktory

Stredomorská strava a konzumácia sóje

Stredomorská strava bohatá na ovocie, zeleninu, varené zemiaky, olivový olej znižuje riziko karcinómu prsníka o 46 percent. Metaanalýza 8 klinických štúdii dokázala, že v Japonskej populácii konzumácia izoflavonidov zo sóje v množstve ≥ 20 mg za deň znižuje riziko karcinómu prsníka o 29 percent. Ochranný efekt je závislý na vysokej dennej dávke prijatých izoflavonoidov. Ich priemerný príjem u žien v západnej populácii je nízky, odhaduje sa na menej ako 0,8 mg za deň. Týka sa to hlavne žien pred menopauzou. Fytoestrogén je slabý estrogén, u žien po menopauze stráca svoj ochranný efekt.

Mikrobióm

V súčasnosti sa diskutuje o jedinečnosti črevného ale aj prsníkového mikrobiómu a jeho vplyv na rozvoj rakoviny. Prsná žľaza nie je sterilné prostredie a špecifické zloženie baktérii v nej ovplyvňuje imunitné a zápalové mechanizmy, stabilitu génov a metabolické funkcie. Baktérie ovplyvňujú syntézu estrogénových hormónov a naopak, prípravky obsahujúce estrogén môžu ovplyvňovať zastúpenie a množstvo baktérii. Nie je presne známe ako sa mení bakteriálne zastúpenie v zdravej prsnej žľaze a v karcinóme. Poznanie mikrobiómu by v budúcnosti mohlo otvoriť nové cesty v diagnostike a terapii karcinómu prsníka.

Vitamín D

Ochranný vplyv vitamínu D (25-hydroxy vitamin D) nie je celkom jasný. Pravdepodobne závisí od stavu menštruácie. U žin po menopauze je podľa metaanalýzy 9 klinických štúdii dôležité udržanie hladiny medzi 27-35 mg/ml. U žien pred menopauzou sa tento efekt nedokázal.

Fyzická aktivita

Nebolo dokázané, že fyzická neaktivita zvyšuje riziko karcinómu prsníka. Hlavne u žien po menopauze sa však znižovaním hmotnosti súvisiacim s aktívnym pohybom mierne redukuje riziko. Okrem toho pohyb pôsobí aj tým, že znižuje hladiny estrogénu, inzulínu a inzulínového rastového faktora. Tento mechanizmus sa uplatňuje aj u mladých žien.

Prevenciu rakoviny v zmysle jej predchádzania môže každý vykonávať iba zdravým životným štýlom a vyhýbaním sa rizikovým faktorom. Lekári a lekárky sa môžu len starať o to, aby sa rakovina zistila čím skôr. Vo všeobecnosti platí, že čím skôr sa rakovina zistí, tým väčšia je šanca na vyzdravenie.