Príznaky

Výskyt rakoviny prsníka stúpa s vekom, pod 30 rokov je výskyt 0,8 percenta, medzi 30. a 40. rokom života ochorie 6 percent žien. Najčastejšie sa vyskytuje u žien po menopauze, vrchol výskytu je približne vo veku 64 rokov. Pri 10 až 20 percentách pacientok mal takéto ochorenie prvostupňový príbuzný, pri 50 percentách je anamnéza v rodine, v piatich percentách ide o dedičné ochorenie pri mutácii niektorého génu.

Príčina vzniku rakoviny prsníka nie je ešte celkom objasnená. Vychádza sa však z toho, že u približne 5 % chorých žien je spoluzodpovednou genetická príčina. Riziko rakoviny tak napríklad stúpa na trojnásobok u ľudí, u ktorých je chorá príbuzná prvého stupňa. Zdá sa, že isté zmeny v genotype podporujú vznik tumorov, dokázané to však bolo len pri niekoľkých málo typov nádorov. Spočiatku nezhubné množenie lalôčikov žľazy a väzivového tkaniva, takzvaná proliferatívna mastopatia, predstavuje ďalší rizikový faktor.

Pre vznik rakoviny prsníka je podporujúca aj strava bohatá na tuky, ožiarenie ionizujúcimi lúčmi, užívanie tabaku a alkoholu, a aj dlhodobé užívanie ženských pohlavných hormónov estrogénov. Naproti tomu užívanie antikoncepčných piluliek pravdepodobne riziko rakoviny nezvyšuje. Mnohé nádory prsníkov sa rozvinú bez akýchkoľvek symptómov. Vo väčšine prípadov je však najčastejším prejavom nebolestivá hrčka, ktorú si zvyčajne žena sama nahmatá alebo ju zistí lekár pri vyšetrovaní. Takáto hrčka je prvým príznakom u troch štvrtín chorých žien. Preto je veľmi dôležité, aby ženy poznali vzhľad, tvar, štruktúru svojich prsníkov a dokázali čo najrýchlejšie zistiť na prsníkoch akúkoľvek zmenu!

Príznaky karcinómu prsníka

  • Zmena veľkosti a tvaru prsníkov
  • Zmeny na bradavke: šupinatenie, výtok z bradavky, vťahovanie bradavky
  • Zmeny na koži prsníka -štrukturálne, farebné
  • Hmatná hrčka v prsníku, pazuche, v nadkľúčnej a podkľúčnej jamke
  • Bolestivosť prsníkov