Čo je metastatický kolorektálny karcinóm, jeho riziká a symptómy

Termín metastatický kolorektálny karcinóm (mKRK) sa používa na označenie ochorenia, ktoré sa rozšírilo mimo hranice hrubého čreva a blízkych lymfatických uzlín.

Podľa odhadov NCZI a Globocanu pribudne na Slovensku s rakovinou hrubého čreva a konečníka viac ako 4000 ľudí ročne. Z toho necelá polovica na túto chorobu zomrie.

Slovensko a kolorektálny karcinóm – najvyššia incidencia & mortalita v rámci EU (zdroj: https://gco.iarc.fr/today/home)

Metastatický kolorektálny karcinóm je klasifikovaný ako štádium IV. Z epidemiologických a genetických štúdií vyplýva, že KRK je multifaktoriálne ochorenie.

Etiologické faktory (faktory pôvodu) možno rozdeliť na:

  • faktory vnútorné (genetické) - medzi onkogény podieľajúce sa na kancerogenéze sporadických KRK patria: RAS, SRC, C-MYC a C-ERBB-2 ako i mnohé ďalšie ktoré zohrávajú dôležitú úlohu pri vzniku a rozvoji kolorektálneho karcinómu,
  • faktory vonkajšieho prostredia a predispozičné faktory - po stanovení diagnózy KRK

Rizikové faktory

Rizikovými faktormi kolorektálneho karcinómu sú najmä nedostatok fyzickej aktivity, starnutie, vysoký energetický príjem, obezita a fajčenie. V rámci zdravej prevencie je teda nevyhnutný dostatočný prijem vlákniny, tekutín, vitamínov, aktívny pohyb, pravidelné vyprázdňovanie, ignorovanie alkoholu a cigariet, udržiavanie zdravej hmotnosti, regulovaná konzumácia červeného a priemyselne spracovaného mäsa a zodpovedný prístup k preventívnym vyšetreniam.

Príznaky

Podozrenie na kolorektálny karcinóm vzniká za rôznych okolností, dokonca nie je vylúčené, že pacient problém nezaznamená aj niekoľko rokov. Kým včasné štádiá sú zväčša asymptomatické, pokročilé fázy môžu byť sprevádzané krvácaním, perforáciou hrubého čreva, hnačkou, zápchou, užšou „ceruzkovou“ stolicou, nadúvaním, plynatosťou, bolesťou brucha, úbytkom hmotnosti, chudokrvnosťou, či pocitom únavy a bolesťou v spodnej časti chrbta. Varovným signálom je tiež krv v stolici viditeľná voľným okom, ktorej prítomnosť je potrebné laboratórne vyšetriť.