Metastatický kolorektálny karcinóm

Termín metastatický kolorektálny karcinóm (mKRK) sa používa na označenie ochorenia, ktoré sa rozšírilo mimo hranice hrubého čreva a blízkych lymfatických uzlín.

Metastatický kolorektálny karcinóm je klasifikovaný ako štádium IV. Z epidemiologických a genetických štúdií vyplýva , že KRK je multifaktoriálne ochorenie.

Etiologické faktory (faktory pôvodu) možno rozdeliť na:

  • faktory vnútorné genetické - RAS onkogény zohrávajú dôležitú úlohu pri vzniku a rozvoji kolorektálneho karcinómu,
  • faktory vonkajšieho prostredia a predispozičné faktory - po stanovení diagnózy KRK alebo mKRK je každý pacient geneticky vyšetrený kvôli manažmentu liečby a prognóze ochorenia