Nová nádej pre pacientov v 3.-4.línii liečby

V roku 2016 bola v EÚ zaregistrovaná nová liečba pre pacientov s pokročilým metastatickým kolorektálnym karcinómom, u ktorých zlyhala chemoterapia a biologická liečba (anti-VEGF a anti-EGFR). Táto liečba v súčasnosti podlieha prehodnocovaniu žiadosti o úhradu z verejného zdravotného poistenia.

Nová liečba môže pacientom v 3. a 4. línii priniesť zníženie rizika úmrtia o 32% a zníženie rizika progresie ochorenia o 52%. Ide o tabletkovú chemoterapiu s inovatívnym duálnym mechanizmom účinkom, zastaví ďalšie delenie rakovinovej bunky. Rozdiel v mechanizme účinku prináša nové možnosti v liečbe. Účinkuje aj u pacientov, ktorých ochorenie bolo odolné voči predchádzajúcej chemoterapii. Nová liečba teda predlžuje celkové prežívanie pacientov v 3. a 4. línii liečby a predlžuje prežívanie bez rozvoja ochorenia. Má bežné nežiaduce účinky pozorované pri chemoterapii, ktoré sú ľahko zvládnuteľné. Vďaka perorálnemu podávaniu pacienti môžu užívať liečbu v pohodlí domova. Vďaka zlepšeniu prežívania a zachovaniu výkonnostného stavu liečba umožní pacientom prežiť viac chvíľ, na ktorých záleží. (Mayer RJ, et al. N Engl J Med. 2015;372:1909-1919; Súhrn charakteristických vlastností lieku Lonsurf (04-2016)).