Terapia pre pacientov v 3. - 4. línii liečby

V roku 2016 bola v EÚ zaregistrovaná nová liečba pre pacientov s pokročilým metastatickým kolorektálnym karcinómom, u ktorých zlyhala štandardná chemoterapia a biologická liečba (anti-VEGF a anti-EGFR). V súčasnosti je táto liečba dostupná pre pacientov vo vyšších líniách liečby a od 1. marca 2024 hradená zdravotnou poisťovňou.

Uvedená liečba môže pacientom v 3. a 4. línii priniesť zníženie rizika úmrtia o 32% a zníženie rizika progresie ochorenia o 52% (Mayer RJ, et al. N Engl J Med. 2015;372:1909-1919; súhrn charakteristických vlastností lieku Lonsurf (08-2023)).

Ide o tabletkovú chemoterapiu s inovatívnym duálnym mechanizmom účinkom, ktorý zastaví ďalšie delenie rakovinovej bunky. Rozdiel v mechanizme účinku prináša nové možnosti v liečbe. Účinkuje aj u pacientov, ktorých ochorenie bolo odolné voči predchádzajúcej chemoterapii. Táto liečba teda predlžuje celkové prežívanie pacientov v 3. a 4. línii liečby a predlžuje prežívanie bez progresie ochorenia. Má bežné nežiaduce účinky pozorované pri chemoterapii, ktoré sú obvykle ľahko zvládnuteľné. Vďaka perorálnemu podávaniu pacienti môžu užívať liečbu v pohodlí domova. Vďaka zlepšeniu prežívania a zachovaniu výkonnostného stavu liečba umožní pacientom prežiť viac chvíľ, na ktorých záleží.