Výživa onkologických pacientov počas liečby

U pacientov so zhubným nádorovým ochorením je dôležité udržať primeraný stav výživy a zabrániť významnému poklesu telesnej hmotnosti a malnutrícii (nedostatočná výživa, podvýživa). Väčšina onkologických pacientov trpí rôznymi formami nedostatočnej výživy a až 85% z nich trpí poklesom telesnej hmotnosti a nedostatočnou výživou počas protinádorovej liečby.

Zlý stav výživy, chudnutie a malnutrícia majú za následok zníženie kvality života, pokles vitálnych funkcií, vyššiu mieru komplikácií a horšiu odpoveď na protinádorovú liečbu.

Okrem hmotnosti pacient stráca beztukovú telesnú hmotu, ubúdajú mu svaly a telesné proteíny, má poruchy imunitných, fyzických i mentálnych funkcií. Včasný odborný zásah do výživy onkologických pacientov dokáže nielen zlepšiť stav ich výživy a pomôcť udržať ich telesnú hmotnosť, beztukovú hmotu a zásoby telesných proteínov, ale zároveň im umožní lepšie tolerovať liečbu a zlepšuje kvalitu ich života.

Nevyhnutnou súčasťou podpornej nutričnej starostlivosti o onkologického pacienta je nutričný skríning, čiže vyhľadávanie pacientov s hroziacou alebo rozvinutou malnutríciou. Na hodnotenie stavu výživy sa využíva anamnéza, fyzikálne vyšetrenie a zisťuje sa predovšetkým zmena telesnej hmotnosti a indexu telesnej hmotnosti (BMI). Odborníkom pomáhajú špeciálne dotazníky, ktoré im pomôžu rýchlo sa zorientovať v stave výživy onkologických pacientov. Počas onkologickej liečby sú zvýšené nároky na výživu, príjem výživných látok, pričom sa sledujú dva významné ciele:

  • zachovanie zásad zdravej výživy s výberom nutrične bohatých jedál a nápojov s prihliadnutím na ochorenie a možnosti samotného pacienta
  • snaha o udržanie optimálnej telesnej hmotnosti a svalovej hmoty.

Nedokázalo sa, že by adekvátna nutričná podpora stimulovala rast nádorov, resp. že by „živila“ nádor. Naopak, je dobre známy fakt, že horšie výsledky onkologickej liečby majú pacienti s podvýživou v porovnaní s pacientmi, ktorí sú v dobrom nutričnom stave.

Unikátna publikácia o životospráve onkologických pacientov

Publikácia o.z. NIE RAKOVINE s názvom ŽIVOTOSPRÁVA PRI LIEČBE NÁDOROV TRÁVIACEJ SÚSTAVY je jedinou svojho druhu na Slovensku, ktorá odpovedá na najčastejšie otázky pacientov a ich príbuzných:
  • Čo sa deje v tele človeka s rakovinou?
  • Čo môžu alebo majú jesť onkologickí pacienti?
  • Ako sa stravovať v rôznych fázach ochorenia a liečby?
  • Aké sú fakty a mýty o stravovaní či hladovaní?
  • Ako využiť silu správneho stravovania v prospech zdravia a života?

Knihu nie je možné kúpiť, pacienti o ňu môžu požiadať svojho onkológa alebo ju po vyplnení dotazníka obdržia poštou. Údaje z dotazníka pomôžu zmapovať aktuálnu situáciu na Slovensku v oblasti liečby a výživy onkologických pacientov.

Unikátna publikácia o životospráve onkologických pacientov