Partneri a podporovatelia

Národný onkologický ústav Východoslovenský onkologický ústav Servier Roche Bratislavský samosprávny kraj Hyundai Rotary Košice VSZP Eurolab Lambda, s.r.o. Bedeker Zdravia www.lekari.sk IDS Health Media Slovakia, s.r.o.

Osobné poďakovanie odborníkom

MUDr. Jozef Dolinský

Významný špecialista v odbore interná onkológia, generálny riaditeľ Národného onkologického ústavu. Vážime si, že ako predstaviteľ tohto popredného onkologického ústavu je nápomocný a otvorený činnosti nášho pacientskeho združenia a podporuje nás.

MUDr. Tomáš Šálek

Významný slovenský onkológ, primár Internej kliniky NOÚ a námestník riaditeľa NOÚ pre stratégiu. rozvoj, výskum a vzdelávanie, zakladateľ OZ europacolon Slovensko, člen správnej rady OZ Europacolon Slovensko, od vzniku združenia zastrešuje nezištne aktivity nášho združenia po odbornej i po organizačnej stránke.

MUDr. Rudolf Hrčka, PhD.

Významný slovenský gastroenterológ, vedúci lekár Národného skríningu kolorektálneho karcinómu, primár Endoskopického odd. Gastroenterologickej kliniky SZU a MBU, čestný člen správnej rady OZ europacolon Slovensko, odborný poradca združenia pre skríning KRCa, nezištne zastrešuje a organizuje aktivity nášho združenia súvisiace so včasným záchytom kolorektálnej rakoviny.

Doc. MUDr. Jaroslav Daniška, CSc.

Špecialista na internú medicínu, humánnu genetiku, výživu a stravovanie - uznávaný vysokoškolský profesor v odbore Vedecká výživa ľudí na SPU v Nitre, na Katedre výživy ľudí FAPZ SPU Nitra, nezištne pomáha a radí nášmu združeniu v oblasti výživy a stravovania, v prevencii a liečbe onkologických chorôb.

Ďakujeme, že s plným nasadením bojujete proti rakovine hrubého čreva a konečníka a pomáhate nám.