5 rýchlych informácií o tejto diagnóze

 1. Najvyšší výskyt ochorenia je pozorovaný vo vyspelých európskych štátoch
 2. Krv v moči, ako najčastejší príznak, často prichádza bez ďalších varovných príznakov ako sú bolesť či ťažkosti s močením
 3. Nezhubné nádory sú veľmi vzácne, preto nepodceňujte príznaky
 4. Nádory močového mechúra sú vo väčšie prípadov vyliečiteľné. Platí to hlavne pre tzv. povrchové typy. Tieto však hrozia častým opakovaním, pacienti teda musia byť celý život sledovaní.
 5. Pri infiltrovaných nádoroch vedie radikálna operácia k vyliečeniu takmer 70 % prípadov.

3 prekvapujúce správy

 1. Najviac sú rakovinou močového mechúra ohrození ľudia, ktorí denne pracujú s chemikáliami, napr. aj lekári, upratovačky, zubní laboranti, kozmetičky, kaderníčky
 2. Za posledných 30 rokov sa strojnásobilo množstvo zhubných nádorov močového mechúra. Ubudlo však tých, ktorí karcinómu močového mechúra podľahli.
 3. Rakovina močového mechúra je nebezpečná v tom, že trvá dlho, kým sa prejaví. Iba tretina pacientov zvykne cítiť bolesť v podbruší. Nesiahajte po výživových doplnkoch, aj obyčajné premnoženie baktérií treba vyšetriť a liečiť antibiotikami.

Čo by sa mal spýtať pacient svojho lekára?

 • V akom štádiu je moje ochorenie a nakoľko je aktívne/agresívne?
 • Aké sú moje možnosti liečby, ktorú by ste mi odporučil a prečo?
 • Aké sú riziká a vedľajšie účinky zvolenej liečby?
 • Aká je jej úspešnosť?
 • Ako dlho bude liečba trvať? Akým spôsobom ovplyvní môj život?
 • Čo môžem urobiť ja pre úspešnosť liečby?