Riziká vzniku rakoviny močového mechúra

Nádory močového mechúra sa darí diagnostikovať pomerne skoro:

 • Až 51 percent prípadov je v čase zistenia ochorenia v počiatočnom štádiu, tzv. „karcinóm in situ“
 • Asi 34 percent prípadov je v štádiu lokalizovaného ochorenia.
 • Asi 5 percent prípadov sa zistí v štádiu metastatického ochorenia.
 • V 7 percentách prípadov sú zasiahnuté regionálne lymfatické uzliny.

Nádory močového mechúra môžu mať pri skorej diagnostike a liečbe pomerne dobrú prognózu.

Výskyt nádoru močového mechúra

V roku 2018 bol karcinóm močového mechúra 12. najčastejšie diagnostikovaným zhubným nádorom na svete. V roku 2018 teda tvoril 3 percentá všetkých zhubných nádorov a približne 2,1 percenta všetkých úmrtí na zhubné ochorenia.

Rizikové faktory

Nie je úplne jasné, čo spôsobuje rakovinu močového mechúra. Dodnes sa identifikovalo množstvo rizikových faktorov, no u niektorých pacientov so zhubným nádorom močového mechúra nie je prítomný žiaden z nich. Rizikový faktor teda sám o sebe nie je príčinou vzniku zhubného nádorového ochorenia.

Demografické faktory:

 • Mužské pohlavie - Muži majú 3- až 4-násobne vyššiu pravdepodobnosť vzniku karcinómu močového mechúra, avšak u žien je vyššia pravdepodobnosť, že na toto ochorenie zomrú.
 • Biela rasa
 • Vek nad 55 rokov - Výskyt sa zvyšuje s vekom. Vyše 70 % pacientov s karcinómom močového mechúra sú starší ako 65 rokov.

Vedecky potvrdené rizikové faktory:

 • Fajčenie - Najčastejší rizikový faktor. Fajčiari majú 4- až 7-násobne vyššiu pravdepodobnosť vzniku karcinómu močového mechúra ako nefajčiari. Až polovica prípadov rakoviny močového mechúra je spôsobená fajčením, pričom riziko sa znižuje až štyri roky po skončení s fajčením.
 • Vystavenie sa chemickým látkam, najmä benzénom. Ide o chemické látky používané pri výrobe textilu, gumy, kože a vo farbivách používaných v tlačiarenskom priemysle. Nebezpečné sú tiež niektoré prirodzene sa vyskytujúce chemické látky, tzv. aromatické amíny.

Pravdepodobné rizikové faktory:

 • Pôsobenie arzénu. V prírode sa prirodzene vyskytuje, zdravotné ťažkosti však môže spôsobiť, ak sa do ľudského organizmu dostane vo vyššom množstve. Prítomnosť arzénu v pitnej vode sa dáva do súvisu so zvýšeným výskytom karcinómu močového mechúra.
 • Chronický zápal a infekcie močového mechúra, kamene v močovom mechúre (urolity) a opakované infekcie močového mechúra (cystitídy) zvyšujú riziko vzniku karcinómu. Karcinóm močového mechúra sa častejšie vyskytuje u ľudí, ktorí majú dlhodobo zavedený močový (permanentný) katéter.
 • Genetická predispozícia a rodinná anamnéza.
 • Diabetes (cukrovka) 2. typu.
 • Predchádzajúca rakovina močového mechúra či iný predchádzajúci urotelový zhubný nádor.
 • Predchádzajúca chemoterapia na báze cyklofosfamidu alebo rádioterapia.